Нацртом закона о животном партнерству особа истог пола у Црној Гори предвиђено је да ће хомосексуални парови моћи заједнички да се брину о деци једног од партнера уколико их он има.

Фото: МОНДО/Гордана Бојанић

Тим актом који је утврдила радна група наводи се да је “партнер који није родитељ детета дужан да издржава децу дугог партнера ако она немају сродника који су по закону којим се уређују породични односи дужни да их издржавају или сродници немају могућности за то“.

Та обавеза за партнера постоји и после смрти родитеља детета, с тим што партнер нема могућност да усвоји дете, осим у ситуацијама када комплетна родбина одбије да прихвати малолетника.

У хитним случајевима, када прети непосредна опасност за децу, партнер има право донети хитне одлуке о предузимању неопходних радњи у складу с интересима деце и о томе одмах обавести родитеља.

Свакодневне одлуке у вези с децом може доносити и партнер уз пристанак родитеља деце наводи се у нацрту закона који би ускоро требало да усвоји Влада, а потом проследи Скупштини на усвајање. Такође, треба напоменути да је текст овог прописа могуће мењати јер је још у питању форма нацрта.

Фото: Танјуг/AP
Фото: Танјуг/AP

Како сазнаје Дан, предложеним нацртом закона задовољни су представници Владе, али и невладиног сектора који су укључени у израду.

Склапање регистрованог партнерства слично је склапању брака, па тај чин обавља матичар, у присуству сведока, односно кумова. Партнери као и супружници могу променити презиме или свом додати још једно.

Пре закључења партнерства будући партнери морају доказати да већ нису у браку или регистрованом партнерству, да нису млађи од 18 година, а у заједницу не могу ступити блиски сродници. Сродство засновано усвојењем представља сметњу за закључење партнерства на исти начин као и крвно сродство.

Законом се не препознају истополне ванбрачне заједнице, као што је то случај код хетеросексуалаца.

Извор: mondo.rs