Српска војска ослобађа Дубровник 1. децембра 1918. Слика Жорж Бертена Скота, ратног репортера, сликара и илустратора француског журнала „L’Illustration“.

На слици се налази резервни пешадијски капетан Милан Вл. Ђорђевић, командир 2. чете, 4. батаљона, III пука Моравске дивизије другог позива која је прва ушла у ослобођени град. Отац Милана Ђорђевића, др Владан Ђорђевић, је био први доктор хирургије у обновљеној Србији, организатор цивилног и војног санитета, оснивач нишке Војне болнице, Црвеног крста у Србији, дипломата, политичар, министар, председник владе, академик и писац безбројних романа.

Извор: Историја Срба