Политички активиста Владислав Дајковић казао је, да је заједно са својим тимом у рекордном року, у само једном дану, прикупио потписе за оснивање политичке партије.

„Прикупљене потписе оснивача партије, уз друге страначке акте попут статута и програма, ускоро предајемо надлежном Министарству ради уписа у регистар политичких партија.

Након тога, услиједиће медијско представљање нове политичке снаге: назив, лого и други симболи“, истиче Дајковић.

„Ако се по јутру дан познаје – стотине овјерених потписа оснивача нове партије – говоре да се рађа моћна алтернатива свим постојећим субјектима на сцени“, закључио је Дајковић.

Leave a Reply