Редовно позивање војних обвезника преведених у резервни састав, односно мушкараца старијих од 30 година који нису одслужили војни рок, већ је почело, а шта тачно значе плаве коверте које су на неке адресе већ стигле, многима је и даље недоумица.

Најава да ће ускоро кренути да стижу плаве коверте са позивима на обавезну војну обуку у трајању од 15 дана. Ипак, многи заборављају да је прва оваква обука већ одржана, и то у октобру 2018.

Ко све иде на обуку?

Како је ресорни министар Александар Вулин изјавио, позив ће током ове године добити 600 мушкараца који до сада нису одслужили војни рок или су служили у цивилу, а да у нашој земљи има укупно 200.000 мушкараца који нису прошли никакав вид војне обуке, од тренутка замрзавања ове обавезе, до данас.

Иако је циљ превасходно обучавање младића који имају између 30 и 35 година, законску обавезу према држави да буду у резервном саставу, имају сви мушкарци до који наврше 60 година, и то до краја те календарске године у којој напуне овај јубилеј.

– Резервисти који ће проћи војну обуку бирају се по способностима. Битно је да немају криминални досије, да су добри у својим срединама и да се баве нечим што би могло бити занимљиво за војску. На пример, неко је возач, а неко има завршен факултет па би могао бити резервни официр у будућности. Територијални органи пролазе евиденцију сваког резервисте и дају предлог ко би од њих требало да буде позван на војну обуку – истиче извор “Блица”.

Планирано је да они прођу “специјалистичку обуку и упознавање са свим видовима одбране земље” – али шта значи специјалистичка обука, за сада није прецизирано.

Две фазе обуке

Заправо, специјалистичка обука је тек један од два дела који резервисти морају да прођу, а сваки ће трајати по 15 радних дана. Прва фаза је основна обука, и она ће се одржати током једне календарске године, а затим специјалистичка у наредној години.

Након завршетка процеса обучавања лица ће бити распоређена у резервни састав Војске Србије.

– Неће стићи сви да прођу ову обуку. Ако буде пара, планира се да и следеће године војну обуку има 600 људи. Битно је да се војна обука равномерно распореди по целој земљи, а све је то било у много већем обиму и потпуно нормално док није укинуто редовно служење војске – наглашава извор “Блица”.

Одсуство с посла и плата

Резервисти који су запослени, током трајања обуке примаће плату у висини своје просечне зараде у претходних 12 месеци. Заправо, послодавац је у обавези да исплати уобичајену плату, што ће му Војска Србије рефундирати.

Такође, запосленим особама биће плаћени и сви пратећи трошкови: путни, здравствено осигурање, смештај и храна. Њима припада и накнада у висини основице од које плаћа допринос за обавезно социјално осигурање.

Са друге стране, они који нису осигурани по основу запослења или обављања самосталне делатности, затим пољопривредници, као и они који примају пензију или новчану накнаду због привремене незапослености за време вршења службе у резервном саставу, припада новчана накнада у висини нето плате по чину и дужности професионалног војника чина разводника.

У преводу за 15 дана у војсци се добије новца колико и 15 дана на свом радном месту. Тј. по оној плати на коју се плаћају порези и доприноси.

Иначе, незапослени током 15 дана војне обуке добијају плату од 20.000 динара.

Казна за неодазивање до 50.000

Одазивање на позив за обуку је обавезно, а за неодазивање предвиђене су законом прописане казне.

– Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара или казном затвора до 60 дана казниће се регрут и лице у резервном саставу ако се без оправданог разлога не одазове позиву територијалног органа у време и на место који су назначени у појединачном позиву – стоји у члану 126 закона.

Приговор савести

Резервистима који се позову на приговор савести, биће распоређени у јединице цивилне заштите где ће проћи одговорајућу обуку, рекао је Вулин, али објашњење како ће тачно овај вид вежбе изгледати нисмо добили од Министарства одбране.

Оно што је познато јесте да казна за неодазивање на позив износи 50.000 динара. Наравно, резервиста има право и да буде спречен да присуствује, али о томе мора да обавести војну службу, о што је и сам министар потврдио.

Жене у Војсци Србије

Жене, у складу са чланом 3. Закона о војној, радној и материјалној обавези, по принципу добровољности који није обавезујући, могу да буду уведене у војну евиденцију, добровољно одслуже војни рок са оружјем и преведу у резервни састав. Тада за жене важе сва права и обавезе као и за мушкарце.

Војни аналитичар: Човек не може да се оспособи за 15 дана, ово је психолошки потез

Александар Радић, војни аналитичар, каже да је садашња организација Војске Србије успостављена 2006. и 2007. године, и да се састоји од много батаљона од којих многи у миру имају само неколицину људи, док би се у рату попуњавали пасивном резервом.

Чињеница је, истиче, да због обустављања служења војног рока пасивна резерва постаје све старија, број људи који долазе на добровољно служење је све мањи, те да Војска Србије мора да нађе прелазна решења док се не направи озбиљна анализа о евентуалном поновном увођењу служења војног рока.

– Једно од тих решења је минимално оспособљавање људи који нису служили војни рок, а који спадају у релативно млађе генерације, старости између 30 и 35 година – каже Радић.

Наводи да се човек за 15 дана не можете обучити у пуној мери, те да је реч о психолошком потезу како би држава показала да има ауторитет и да тражи од људи да буду спремни у случају потребе да се одазову.

Радић каже и да ће се, будући да је реч о новом моделу организације који ће тек бити анализиран, тек после прве генерације видети колико је ефикасан и да ли се троши превише новца због мало користи.

Шест услова под којима се може избећи позив

Када се одлаже војна обука?

Захтев за одлагање вежбе подноси се територијалном органу код којег се лице води у евиденцији у року од осам дана од дана пријема позива за вежбу или кад настане разлог за одлагање обуке. О одлагању и прекиду обучавања, вежбе или ангажовања војних обвезника из активне резерве одлучује надлежни старешина Војске Србије. Лицу у резервном саставу се на његов захтев вежба прекида односно одлаже:

*Ако је болесно

*Ако је из његовог домаћинства у исто време позиван други члан домаћинства

*Ако у време вежбе полаже испите и ако би одласком на вежбу било спречено да заврши школску годину

*Ако се у време вежбе налази на припремама ради учешћа на европским и светским спортским такмичењима

*Ако учествује у међународним научним, истраживачким и уметничким манифестацијама

*Ако би услед смрти или тешке болести у домаћинству, односно услед елементарне непогоде домаћинство било доведено у тежак материјални или социјални положај његовим одласком на вежбу