Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове огласио је данас јавни увид у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железницке станице у Блоку 42 на Новом Београду, за аутобуску станицу.

Како се наводи на сајту Града Београда, јавни увид обавиће се од 21. септембра до 5. октобра сваког радног дана од девет до 18 цасова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45.

Нова аутобуска станица која ће се налазити на Новом Београду имаће 65 перона, а комплекс железницке станице укупно седам колосека.

Према Нацрту, аутобуска станица ће се простирати на површини од 9,2 хектара, а део комплекса железничке станице требало би да заузме површину од 3,5 хектара. Мрежа саобраћајница са анексом аутобуске станице обухватиће око 9,5 хектара.

Аутобуска станица, како пише у Нацрту, имаће 44 полазна перона, 12 долазних, а девет долазно/полазних за туристичке линије, односно укупно 65 перона у оквиру грађевинског комплекса аутобуске станице.

У плану је и 30 паркинг места за дуже задржавање аутобуса у непосредној близини. Циљ је и да цео комплекс има пратеће садржаје за кориснике аутобуске станице чиме би се пружио виши квалитет услуге.

У складу са тим предвиђа се и пратећи пословни простор, супермаркет са гаражом и паркинг простором, а дозвољена је и изградња станице за снабдевање горивом.

Како пише у нацрту, станични трг планиран је ка Улици Антифашистицке борбе.

На станичном тргу треба обезбедити несметане пешацке приступе до стајалишта јавног превоза, колски приступ згради станице за кориснике станице и такси возила, такси станицу за минимално 20 возила, паркинг за кратко задржавање путничких возила са минимално 40 паркинг мрежа, улаз/излаз у подземну гаражу, зелене и слободне површине.

Станични објекат планиран је на простору између станичног трга и перонског простора. У плану је и јавна гаража са 200 паркинг места коју треба пројектовати са улазом и излазом из Улице Ђорда Станојевића.

У оквиру објекта железницке станице треба да се обезбеди перонски простор за пет постојецих и два планирана колосека. Објекат железницке станице је планиран испод, до и изнад конструкције железничке пруге, ка улицама Нова 1 и Антифашистицке борбе.

Границом Плана обухваћен је део територије Градске општине Нови Београд, између улица: Јурија Гагарина, Марка Христића, Ђорда Станојевића, планиране Нова-1 и Антифашистичке борбе.

Површина обухваћена Планом износи око 22.2 хектара.

Leave a Reply