Балкански савез оформљен је 1912. године, чиниле су га краљевине Србија, Црна Гора, Бугарска и Грчка.Идејни творац је био српски председник владе и министар спољних послова Милован Миловановић. Оснивање таквог савеза је био од огромног значаја за српски народ, чије је интересе константно угрожавала Аустроугарска монархија. Циљеви савеза били су ослобађање преосталих делова Балкана од турске власти и сузбијање експанзионистике политике Аустроугарске и Немачке.

Савез се распао на почетку Другог балканског рата, 29. јуна 1913. године, када је Бугарска прва и без објаве рата напала српске трупе код Брегалнице. Тада су се остале чланице Балканског савеза удружиле како би спречиле Бугарску у својим експанзионистичким акцијама усмереним према Србији, Грчкој и Румунији.

Извор: Историја Срба