Влада Црне Горе утврдила је Предлог закона о животном партнерству особа истог пола који геј особама даје иста права као и хетеросексуланим паровима и једино не садржи изричиту одредбу да могу да усвајају дјецу.

У Предлогу закона се експлицитно ни не користи ријеч брак, али је предвиђени поступак регистрације исти као у случају мушкарца и жене.

Генерална директорица Директората за унапрјеђење људских и мањинских права Бланка Радошевић Маровић казала је да се највећи дио закона односи на низ права и обавеза које се подразумјевају за хетеросексуалне парове.

„Посебно је нормирано издржавање између партнера, детаљно су регулисани имовински односи, односно право на посебну и заједничку имовину“, навела је Радошевић Маровић.

Како је објаснила, детаљно су регулисана и питања међусобног наслијеђивања и у том дијелу предвиђена је и примјена закона о наслијеђивању.

Према њеним ријечима, омогућавање особама истог пола остваривање тих права не угрожавају се, нити умањују права других особа које нијесу припадници ЛГБТ популације.

Радошевић Маровић је рекла да Предлогом закона није омогућено родитељство, старатељство, хранитељство и усвајање дјеце.

„Постоји само један облик издржавања и то је регулисано чланом, према којем је могиће издржавање дјетета уколико други партнер није жив или нема по закону живих сродника који би могли преузети издржавање дјетета“, казала је Радошевић Маровић.

Радошевић Маровић навела да ће нови законски пропис бити у примјени за годину, јер је, како је објаснила, потребан тај период како би били донијети подзаконски акти, регисти и друга пратећа документа неопходна да би се закон примјењивао.