Импресивна грађевина из 1833. године изграђена је у стилу неокласицизма.

Свако ко жели подробније да упозна град Панчево требало би да посети Народни музеј, јер ће ту добити најисцрпније и најтачније податке о прошлости града и околине.

Поједини експонати који се овде чувају по свом заначају превазилазе локалне оквире.