Након што су 1921. године једне америчке новине погрешно пренеле да је Никола Тесла ”аустријски” научник, Тесла је примио писмо адвоката Ђорђа Муњаса из Филипсбурга, Монтане у коме га пита да ли је Никола Тесла српске националности.

Оригинал писма је пренео најстарији српски лист у Америци ”Американски Србобран”.

Историја Срба преноси Теслино писмо на енглеском у целини, а испод је и српски превод:

8 W. 40 St., New York, June 11, 1921
George M. Mungas, Esq.,
Box 37,
Philipsburg, Montana

My dear Sir:

I have duly received your kind letter of May 31st and wish to thank you for the interest manifested. Of course you know that I AM SERBIAN, coming from the oldest stock inasmuch as my mother’s name can be traced almost as far back as any other in our race. The Editor of the Kansas Farmer and Mail and Breeze does not quite realize that the Province where I was born was at that time merely under the political rule of Austria which has nothing to do with nationality. Wishing again to assure you that I have appreciated your friendly action in the matter, I remain.

Yours very truly, N. Tesla

Превод:

8 Западна 40. улица, Њујорк, 11. јуна 1921. године
Адвокат Ђорђе М. Муњас
Поштански факс 37
Филипсбург, Монтана

Поштовани Господине:

Примио сам Ваше љубазно писмо од 31. маја и желим да Вам се захвалим за интересовање које показујете. Ви наравно знате да САМ ЈА СРБИН, из једне од најстаријих лоза, јер име породице моје мајке сеже дубоко у прошлост и може да се прати као једно од најстаријих имена из нашег народа. Уредник листа ”Канзас Фармер и Мејл и Бриз” недовољно разуме да је област, у којој сам се родио, у то време била само под политичком влашћу Аустрије, што никакве везе нема са народношћу. Желим да Вас уверим још једном да ценим Ваш пријатељски поступак у овом питању.

Искрено Ваш, Н. Тесла.

Оставите Коментар