Националних покрета је све више али је чини се оних правих временом све мање. Занима нас ваше мишљење, да ли данас постоје прави српски национални покрети и који су то? Који су ваши критеријуми за одређивање правог националног покрета? У наставку ћемо цитирати вероватно најрелевантнијег интелектуалца за одговоре на ова питања – Драгоша Калајића:⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
„На овом месту нашег излагања неопходно је осветлити основна начела позитивног одређења и усмерења националних покрета. Историјско искуство нас учи да сваки национални покрет, свуда и увек, стварно или потенцијално, полаже три битна и хијерархијски узлазна испита ваљаности. Прво и темељно питање гласи: да ли национални покрет доноси добробит сопственом народу? ⁣⁣
⁣⁣
Главно питање другог, вишег испита гласи: да ли национални покрет пружа срећу и благодети широј геополитичкој зони, дакле, и другим народима? ⁣⁣
⁣⁣
Највише питање трећег испита гласи: да ли национални покрет садржи врлине и вредности, воље и енергије који могу ваљано учествовати у стварању новог културноцивилизацијског органона и циклуса? Другим речима речено, на том врхунцу, национални покрет полаже испит своје способности да превазиђе сопствена ограничења те да са другим, сличним или сродним покретима саучествује у изградњи заједничке империје. ⁣⁣
⁣⁣
Из збира свих историјских искустава можемо извести закључак да највеће могућности за постојани успех имају они национални покрети који већ од самог почетка право и превасходно стреме ка врховима трећег и коначнoг испита вредности. Већ и сама спремност, вољност и способност за суочавање највиших и најтежих провера вредности — имплицира поседовање врлина и својстава који отварају широки пут успона, ка највишим обзорјима могућности самоостварења. Дакле, најбоље перспективе развоја отварају се пред оним националним покретима где су национална самосвест и воља пружања добробити сопственом народу само полазишта а не крајњи циљеви мобилизације енергија и снага.“

Оставите Коментар