Чувено путовање Кристифора Колумба 1492. се узима као крај средњег вијека и почетак нове епохе у људској историји. Али, да ли су на овом путовању учествовали и Срби, тачније Дубровчани?

Дубровачка република је свакако жељела да се тако мисли. Они су проширили причу да је Колумбо са собом повео дубровачке морнаре. Тврдило се да је дубровачки бискуп обавијестио папу Александра VI о присуству дубровачких морнара на Колумбовом путовању. Нажалост, не можемо пронаћи чврсте доказе о присуству Дубровчана на Колумбовом путу.

У записима о Колумбовим путовањима не налазимо никакав помен Дубровчана, а нису Дубровчани једини који су „додали“ своје људе Колумбовој посади. Циљ је био да се прикаже да су и Дубровчани учествовали у „открићу“ Новог свијета и да Република преко тога положи право на одређени дио великог богатства Новог свијета.