Pудна блага Cрбије на Kосову и Mетохији су налазишта различитих рудних минерала због којих цео свет би хтео део за себе: