Премијер Здравко Kривокапић рекао је да су данас усвојили измене Закона о слободи вероисповести.

„Сутра ће министар правде Владимир Лепосавић имати прес и дати сва потребна објашњења. А ми смо настојали да задовољимо све стране“, казао је Kривокапић на прес конференцији.

Претходно је Министарство правде, људских и мањинских права доставило црногорској Влади измене и допуне Закона о слободи вероисповести којима се предлаже брисање чланова везаних за имовину верских заједница, а због чега је Српска православна црква месецима организовала протесте у тој земљи.

Чланом 19 предложених измена и допуна предвиђа се брисање чланова 61, 62, 63 и 64 Закона.

„Одредбама из наведених чланова је, противно Уставу, потврђеним и објављеним међународним уговорима и законским прописима, прописано да је држава власник верских објеката и земљишта закључно са 1. децембром 1918. године. Материја из области државне имовине је регулисана Законом о државној имовини. Одредбом из члана 63 Закона је прописана управна процедура за утврђивање права својине на верским објектима и земљишту и то на начин који је противан Мишљењу Венецијанске комисије од 21-22. јуна 2019. године“, пише у образложењу измена Закона у које су „Вијести“ имале увид.

Наводи се да је питање утврђивања својинских права регулисано законским прописима у правном поретку Црне Горе, а нарочито Законом о својинско-правним односима и Законом о парничном поступку.

Одредбом из члана 64 Закона је, како се додаје, био прописан начин коришћења верских објеката и земљишта верских заједница после уписа права државне својине без обзира што је важећим законским прописима регулисано питање начина коришћења и располагања непокретностима у државној својини.

„Одредбе из чланова 62, 63 и 64 Закона грубо крше уставно начело јединства правног поретка (чл. 145 Устава) које је Уставни суд, у својим одлукама, дефинисао као обавезу „усклађености свих правних прописа у Црној Гори“, а што „искључује могућност да се законом, којим се уређује једна област, мењају поједина законска решења садржана у системаском закону који уређује ту или неку другу област“, пише у изменама које је потписао министар правде Владимир Лепосавић.

Оставите Коментар