У образложењу се каже да ови споменици искривљују историјске догађаје и пропагирају тоталитаризам. Медији у Србији нису пренели ову резолуцију Европског парламента

На заседању од 19. августа 2020. године у Стразбуру, Европски парламент је усвојио резолуцију о култури сећања на жртве тоталитарних режима. Као дан сећања на ове жртве одређен је 23. август.

Под тоталитарним режимима у Резолуцији се подразумевају нацистички и комунистички режими, који се изједначују. Тако, у тачки пет се каже:

“Позивају се све државе чланице ЕУ да изврше јасно и принципијелно преиспитивање злочина и дела агресије које су починили тоталитарни комунистички режими и нацистички режим“.

Даље, подсећа се да су “у неким државама чланицама комунистичке и нацистичке идеологије законом забрањене“, као и да су већ донете “резолуције и изјаве о злочинима тоталитарних комунистичких режима, које је усвојио низ националних парламената“.

За Србију, као званичног кандидата за пријем у ЕУ, важна је и тачка 18, која гласи:

“На јавним просторима у неким државама чланицама (паркови, тргови, улице итд.) и даље постоје споменици којима се величају тоталитарни режими, што отвара пут искривљавању историјских чињеница о последицама Другог светског рата и пропагирању тоталитарног политичког уређења“.

У Србији и данас постоји око 6.000 комунистичких споменика, који, практично сви, искривљују историјске чињенице.

(Српске новине, гласило ОСЧ, Чикаго, октобар 2020)

Оставите Коментар