Обично се сматра да је Стефан Првовјенчани имао двије супруге, Евдокију Ангелину и Ану Дандоло. Међутим, један документ нас упућује на то да је ипак постојала и трећа жена. Велики жупан Стефан је имао план да свог сина Радослава вјенча Теодором, другом ћерком Михајла Комнина Дуке, оснивача Епирске државе. Стефан Немањић је зато послао посланство Охридском архиепископу, Јовану Каматиру који је одбио да пристане на тај брак, мада је у почетку био за. Каматиров насљеник Димитрије Хоматијан нам даје разлог:

„Подразумевајући да твоја племенитост има сина од ДРУГЕ ЖЕНЕ, а не од кира Евдокије, исправно је рекао да је тај брак дозвољен, јер се налази у седмом степену сродства по браку“

Дакле, архиепископ Каматир је првобитно дозволио брак јер је мислио да Радослав није Евдокијин син, па је тако био у седмом степену сродства са Теодором. Међутим, када је архиепископ сазнао да је Радослав Евдокијин син, одбио је брак јер су Радослав и Теодора били превише блиски сродници. Ако анализирате стабло Ане Дандоле, видјећете да она није у сродству са Комнинима, самим тим не може бити та „друга жена“ коју архиепископ помиње. Син Ане Дандоло не би био у седмом степену сродства са Теодором Комнин.