Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је данас да се Предлогом закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица исправља неправда према борцима последњег рата.

Ђорђевић је, образлажући закон, казао да се њиме предвиђа нова категорија корисника која није постојала по досадашњим прописима, а то су борци који су учествовали у оружаним акцијама 90-тих година и у рату 1999. године а који под наведеним околностима нису добили телесно оштећење.

Он је додао да се за ту категорију корисника прописују нова права, а то су право на борачки додатак, право на посебан пензијски стаж, решавање стамбених потреба, право на борачку споменицу, право на легитимацију бораца, право на приоритет у запошљавању, накнада погребних трошкова.

„Овим је исправљена неправда према борцима последњег рата и као што је већ истакнуто обезбеђују се унапређење њиховог положаја у друштву“, рекао је Ђорђевић.

Он је додао да се ипак мора имати у виду ограничавајуће могућности буџета у овом моменту, али уз нагласак да су створене основе да се обим и висина права надаље унапређују сходно развоју земље.

Предложеним решењем су, додао је, поред наведених права прописана и друга права попут права на породичну инвалиднину чланова породице умрлог цивилног инвалида рата прве групе који је користио негу и помоћ која се исплаћује у износу као за кориснике породичне инвалиднине умрлог војног инвалида, а то је 26 одсто од основице.

Ђорђевић је казао да се дешавало кроз историју да изостане брига државе за борце, а тиме се, каже, слала порука да није мудро бранити земљу.

„Влада настоји да исправи ту неправду и да са посебним пијететом постави своје хероје тамо где они припадају“, рекао је Ђорђевић.

Каже и да се предложеним законом први пут јединствено за територију Србије уређује област борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.

„Немамо претензију да смо овим законом обухватили све потребе, све осетљиве области, али свакако је то добра полазна основу за даље унапређење у складу са захтевима и економским могућностима земље“, рекао је Ђорђевић.

Напоменуо је да је законом извршено усклађивање до сада важећих прописа из ових области са Уставом, који прописује да се корисницима борачко-инвалидске заштите пружа посебна заштита.

Основна намера је, каже, да се права задрже у истим износима који су прописани важећим прописима уз извесно повећање износа личне и породичне инвалиднине.

Удружења ратних војних инвалида поздрављају закон

Представници више удружења ратних војних инвалида поздравили су данас Предлог закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица о којем је почела расправа у парламенту.

Председник удружења ратних војних инвалида Србије свих ратова Жељко Васиљевић рекао је новинарима у парламенту да закон доноси неколико значајних новина у области права ратних војних инвалида и породица палих бораца.

„То је за нас који смо у претходном периоду поднели највећу жртву за земљу и народ од суштинског значаја, да нам појединци буду трајно збринути“, рекао је Васиљевић и додао да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дозволило представницима удружења да имају кључну улогу у креирању закона.

Због тога је предлог закона о којем се расправља неупоредиво бољи, додао је Васиљевић.

„Имамо инвалидски додатак за ратне војне инвалиде који нису у радном односу од пете до десете групе, реч је о неколико стотина ратних инвалида који су од 2006. губећи посао остали без тог права. Висина додатка је 63 одсто просечног личног дохотка“, рекао је Васиљевић.

Такође, у закону постоји и инвалидски додатак за инвалиде који напуне 65 година.

Председник Удружења тешких ратних војних инвалида Јанош Нађ оценио је да се кроз закон види брига и поштовање рана тешких ратних војних инвалида.

„Захвалио бих председнику Александру Вучићу који нас је први подржао и одржао реч“, рекао је Нађ.

Оставите Коментар