Тек су прве назнаке у питању, али од нечега мора да се крене: све нове табле са називима улица у Подгорици – исписане су ћирилицом! Па и ова у улици Слободе!

Кампања коју „Седмица“ води од свог оснивања, прије годину и нешто дана, за повратак ћирилици и поштовање Устава Црне Горе у којем је она наведена као званично писмо (и то прије латинице), полако даје разултате. Пошто је заштитник људских права и слобода, Шућко Баковић, од свих органа законодаване, извршне и судске власти (на захтјев Српског националног савјета Црне Горе) затражио да се поштује Устав у односу на ћирилицу, полако се појављују први резултати.

На улицама Подгорице могу се већ видјети нове табле са називима улица, исписане ћирилицом. Једну смо снимили у улици Слободе, на згради турске Зират банке, а другу у улици Вака Ђуровића у близини Гимназије „Слободан Шкеровић“. Како смо незванично сазнали, засад их има неколико десетина, пошто се замјена латиничних табли обавља постепено, у првој фази – све нове табле биће ћириличне!

А ево шта је прошлог љета обдусман Шућко Баковић написао у обраћању државним органима:

1.нормативно уреде и конкретизују уставну гаранцију равноправности ћириличног и латиничног писма и начин њеног остваривања – утврђивањем одговарајућих обавеза органа јавне власти у погледу сачињавања служених аката и остваривања писане комуникације са грађанима;

2.предузимају мјере у циљу очувања ћириличног писма и примарно обезбиједе да њихови представници у контакту са грађанима употребљаају ћирилично писмо ако је грађанин за тим исказао потребу, односно да обезбиједе да они добијају одговор на ћириличном писму;

3.колико год је то разумно могуће, предузимају мјере и активности како би се значајнији законски / подзаконски акти, те статути, одлуке и други општи акти, као и јавне исправе и друге исправе које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана, учинили доступним на ћириличном писму;

4.уложе додатне напоре како би се називи државних / јавних органа / инстититуција / служби исписивали и на ћириличном писму, као и називи улица, тргова и других топографских ознака.

Све више и обични грађани пишу ћирилицом, што се најбоље види на друштвеним мрежама, а јуче смо објавили да је Марко Милачић затражио, и добио, решење о регистрацији Праве Црне Горе, исписано на ћирилици.

Извор: sedmica.me