Ратни ветерани који до сада нису имали оверене здравствене легитимације и нису регулисали здравствену заштиту по другом основу могу од почетка ове године да овере здравствене књижице и регулишу здравствену заштиту на основу учешћа у рату.

За оверу здравствене књижице ратни ветерани треба на шалтеру Републичког фонда за здравствено осигурање да приложе борачку легитимацију, здравствену легитимацију и личну карту, саопштили су из Удружења ветерана ратних инвалида ратова од 1990. године Златиборског округа. Они који нису добили борачку легитимацију могу да приложе фотокопију Решења о признатом статус борца и са тим доказом моћи ће да овере здравствену књижицу.

За сиромашне борце старије од 60 година, који живе сами и немају никаква примања држава је обезбедила борачки додатак у месечном износу најниже пензије у осигурању запослених, саопштили су из Удружења ветерана ратних инвалида ратова од 1990. године Златиборског округа.

Kако наводе из Удружења Ратни војни ветерани, овај озбиљан проблем за многе бивше борце решен је захваљујући залагању државног секретара Kрсте Јањушевића.

За сва питања око регулисања здравственог осигурања, борачког додатка, признавања статуса борца и друга питања заинтересовани се могу информисати на телефон: 031-590 126.

Оставите Коментар