ОПИС ЕЛЕМЕНАТА ЗНАКА СРПСКЕ ДЕСНИЦЕ

Грб Српске деснице, Фото: srpskadesnica.rs
Грб Српске деснице, Фото: srpskadesnica.rs

ШТИТ

Заштита, очување, одбрана, по предању заштитничка моћ, атрибут је персони­фи­коване чед­ности – чистоте у врлинама.

Основна боја штита је пурпурна и представља краљевско достојанство, царску духов­ну моћ, боја је поноса, правде, умерености и истине.

КРУГ, КРУЖНИ ПРСТЕН (у знаку српске деснице, и штита на грудима орла)

Универзални симбол, свеукупност, целовитост, једновременост, прапочетно са­вр­шенство, бесконачност, вечност. Преко облика круга настају значења венца кроз историју. Знак је почасти, славе, знак победника. Симбол окружен венцем пред­став­ља светињу, објекат пошто­вања и почасти. Сребрни или бели, прстен по ободу шти­та, асоцијација на ореол, знак је узвишености савршенства и световне и духов­не заштите, чест је симбол на фрескама наших светих ратника.

БОЈЕ У ШТИТУ

ПУРПУРНА

Краљевско достојанство, царска и свештеничка моћ, понос, истина, правда, уме­ре­ност, величанство, сувереност. У хришћанству свештеничка и краљевска моћ, ис­ти­на, покајање, смерност.

ЉУБИЧАСТА

Интелигенција, знање, трезвеност, побожност, светиња, смерност, покајање, туга, умере­ност, носталгија. У хришћанству је свештеничка владавина, ауторитет и исти­на, и боја је свете Марије Магдалене.

СРЕБРНА (СИВА), ПОДЛОГА ШТИТА И ДВОГЛАВИ ОРАО

Месец, женски принцип, девичанство и прочишћење. Сребро и злато су два вида исте васељенске стварности.

ЗЛАТНА (КРУНА)

Представља сунце, божанску моћ, сјај просветљења, бесмртност, Бог као не­ство­рена светлост, највиша вредност, зрачност, слава, мушки принцип. Симбо­ли­зује све богове сунца.

У хришћанству представља светост, божанственост и објављивање истине. Оно је веза између Неба и Земље.

БОЈЕ ЗАСТАВЕ

ЦРВЕНА, ЗАСТАВА И ПОДЛОГА ШТИТА НА ОРЛУ

Зенит боје, представља сунце и богове рата. Уклапа се у мушки принцип-актив­ни, као ватра, љубав, радост, снага.

У хришћанству је Христово страдање, крв проливена на Калварији, огањ, у из­во­­ру силаска Светог Духа, верска ревност, љубав, моћ, достојанственост, срча­ност. Боја је мучеништва. У календару свеци се бележе црвеним словима. Боја је ду­хов­них седмица и мученичких празника.

ПЛАВА

Истина, интелект, откривање, мудрост, лојалност, верност, постојаност, разбо­ритост, мир, итд.

БЕЛА, (СРЕБРНА) ОБОД ШТИТА, СРЕБРНИ ОРАО

Трансцендентално савршенство, једноставност, светлост, духовни ауторитет, чес­титост, итд. У хералдици је често везано за сребро. У хришћанству је прочиш­ће­ње душе, радост, чистота, девичанство, богоугодност живота, честитост и боја је светаца не мученика и девичанских светица. Боја је Ускрса, Божића, богојављања и вазнесења.

ДВОГЛАВИ ОРАО

Двоглави орао са подигнутим крилима означава смерност, будност духа и тела како у животу тако и у духовности, вери и оданости.

Изворно, оваква стилизација двоглавог орла први пут се појавила на медаљи (сувениру) Осам векова Хиландара и усвојеној повељи Свете Фрушке Горе.

Као такав присутан је у осмовековом наслеђу Немањића и других народа који су имали симбол двоглавог орла са подигнутим крилима.

Орао са подигнутим крилима појављује се и код бивше Војске Југославије, Ср­бије и Црне Горе, код службе војне безбедности, гар­диста, специјалних једи­ница, граничара и 63. падобранске, и неким видовима Војске Србије.

КРУНА СРПСКИХ ВЛАДАРА ОД НЕМАЊИЋКОГ ПЕРИОДА

Стематогирион – (грчки стема – круна, гирион – круг), има спреда златну пло­чи­цу камарион (камара – свод) све је украшено драгим камењем, са обе стране су висиле ниске (сије, препендулије), од бисера и драгог камења.

Севастократорску традицију (стематогирион) укида најмлађи син Стефана прво­­­венчаног, краљ Урош и почиње да носи затворену куполасту круну – стему.

Симбол је славне Немањићке традиције и културе, коју су носили краљеви Урош 1220; Драгутин 1250; Милутин 1300, 1310, 1314; Цар Душан 1350; а при­сутна је и на ордену кнеза Милоша.

КРСТ

Појава крста датира од краја петог миленијума пре Христа и бројне су његове варијације у разним народима (Сумери, Хетити, …) пре Христа. Значење и до­жив­љај крста претрпело је зна­чајну еволуцију до данас, посебно са појавом хришћан­ства. Данас је он васељенски симбол; представља средиште света где се сједињује небо и земља. Вертикална линија означава духов­не, интелектуалне и небеске вред­ности и мушки је принцип, док је хоризонтална линија крста земаљ­ска, рацио­нална, пасивна и представља женски принцип. Цео крст образује праис­конског андрогина тј. Је­динство супротности или дуализам у природи. По овоме се крст поистовећује са двоглавим орлом, тј. представља силазак духа у материју, а сре­диште крста су земља и човек.

ОЦИЛА

Или огњило, је од памтивека код Словена и Срба гвоздена тј. челична алатка за прављење варнице тј. ватре ударцем о камен. У гробовима код старих Словена нала­­­жена су у левој руци сахрањених жена, што је вероватно био симбол очувања ог­њишта и овакав обичај је јединствен у Европи. Код Срба протеклих векова је врло значајан лични употребни предмет, а у орна­ментици изузетно честа фигура која самостално или у низу, представља оригиналну симболи­ку. Од Немањића до данас заједно са крстом ствара први српски признат грб у западној хералдици. Че­тири оци­ла и крст по могућој дефиницији требало би да значе: „Ватром ћемо крст бранити!”

Ауторизовани скраћени текст из књиге стандарда о употреби симбола Српске Деснице за потребе маркетинга