ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда објавила је вечерас Уговор за радове на уређењу Трга Републике, према коме су радови на реконструкцији Трга уговорени у нето вредности од 768.262.900,91 динара и са роком завршетка од 420 дана од увођења извођача у посао.

Радови на преслагању коцки на коловозу око Трга који су завршени данас изведени су о трошку извођача радова, а Дирекција већ сада располаже сигурним подацима да ће цена радова по коначном обрачуну бити нижа од уговорене, саопштио је градски Секретаријат за информисање.

Пре увођења у посао извођач је доставио банкарске гаранције за добро извршење посла у вредности од 76,8 милиона динара, као и одговарајуће полисе осигурања, објављено је на званичном сајту Дирекције.

Обавеза извођача радова била је и да обезбеди техничко особље и технички капацитет који ће бити ангажовани 24 сата за све време реализације уговора.

Квалитет изведених радова обезбеђује се са додатних 76,8 милиона динара вредном банкарском гаранцијом за отклањање недостатака у гарантном периоду, која ће важити три године.

На централном градском тргу добијен је отворен и приступачан простор прилагођен пешачким кретањима. Омогућено је организовање различитих културних и других јавних догађаја, а истовремено је трг задржао и саобраћајну функцију.

Реконструисана је површина од близу 1,5 хектара, са које је уклоњено преко 150 жардињера и бетонских коцки у циљу добијања отвореног мултифункционалног и приступачног простора. На читавом простору трга уграђене су камене плоче и коцке различитих димензија, како би се раздвојиле саобраћајне и пешачке површине. Ново јавно осветљење, осим функционалне, има и декоративну намену, а боје и интензитет светла погодни су за различите манифестације на тргу.

На пешачком делу трга уграђено је 4609,60 квадратних метара гранитних плоча типа „Тоналит” и 4383,69 квадратних метара коцки од јабланичког гранита.

На саобраћајним површинама трга уграђено је 4009,81 квадратних метара коцки од јабланичког гранита, који се користи за уређење тргова у региону и код нас, и чије је порекло потврђено у извештају Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

Испод саобраћајнице се налази преко један метар носивих слојева, што омогућава планирану фреквенцију возила преко Трга републике.

За осветљење Трга републике уграђено је више од сто нових светиљки, које су предвиђене за рад у систему даљинског управљања и контроле јавног осветљења. Нова јавна расвета обезбеђује осветљење платоа, пешачких стаза са бочних страна платоа, сценску и декоративну расвету, осветљење Споменика кнезу Михаилу и саобраћајног потеза Коларчева – Македонска.

На пешачким деловима трга засађено је 27 нових стабала и заједно са већ постојећим, тако да се сада на Тргу налази 53 стабла на потезу Васина – Македонска – Коларчева.

Током радова рестауриран је постамент Споменика кнезу Михаилу и четири канделабра уз њега. Радови на чишћењу и конзервацији саме коњаничке скулптуре нису били предмет овог уговора, те се посао обавља кроз засебну јавну набавку у којој је у току процедура закључења уговора са одабраним понуђачем.

Поред 27 камених клупа, у кругу трга налази се и шест паметних клупа, које садрже соларне панеле и додатне елементе за осветљење, пуњење мобилних телефона и пружање рекламно-туристичких информација о локацији или атракцијама у близини. На две локације је предвиђено шест потапајућих стубића који омогућавају улазак на трг возилима са дозволом.

На Тргу су исцртане бицклистичке стазе. Паркинг за бицикле постављен је у зони дрвореда код Народног музеја, према углу са Васином улицом.

Посебном обрадом гранита обележено је место Капије, а на делу трга обележено је и место где су сахрањивани Црвеноармејци погинули у борби за ослобођење Београда 1944. године.

Током уређења замењено је и реконструисано око 250 метара водоводних и канализационих цеви, као и електроенергетска и телекомуникациона мрежа.

Пројекат реконструкције Трга републике урађен је према првонаграђеном раду на урбанистичко-архитектонском конкурсу спроведеном 2015. године, а јавна набавка за извођење радова спроведена је средином прошле године. У отвореном поступку јавне набавке понуде су доставила два понуђача, од којих је „Страбаг” д.о.о. био повољнији и са којим је закључен уговор за уређење Трга републике, наводи се у саопштењу.

До краја године, Дирекција ће са извођачем направити коначан обрачун цене када се утврде сви вишкови и мањкови радова као и непредвиђени радови, наводи се у саопштењу.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда већ сада располаже сигурним подацима да ће цена радова по коначном обрачуну бити нижа од уговорене.

Оставите Коментар