Традиционализам представља основу и централно место сваке здраве политичке опције. Залагање за традицију се често подудара у политичком смислу са политичким појмовима родољубља и патриотизма.


ПЛАЋЕНИ ОГЛАС

Leave a Reply