Тесла четник!

Захвалница четника свом донатору Николи Тесли — споменица Удружења четника из Беле Цркве, 1938. године

Извор: Историја Срба