Предлогом закона о јавним набавкама предвиђено је да ће понуде моћи да се подносе и електронским путем, преко портала, рекао је данас министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, образлажући тај законски предлог у Парламенту.

Ђорђевић је истакао да ће се на тај начин обезбедити већа транспарентност и веће поверење привредних субјеката у поступцима јавних набавки.

Ђорђевић је рекао, да ће учесници, односно привредни субјекти, изјавом на стандардном обрасцу доказивати испуњеност критеријума што ће, допринети већој ефикасности и смањењу трошкова.

Ђорђевић је рекао да се уводи нова врста поступка јавне набавке, партнерство за иновације, док ће се јавне набавке за услуге у области здравства, социјалне заштите, културе и слично спроводити у блажем режиму у смислу краћих рокова.

Из Министарства финансија су раније објаснили да се предлогом закона уводе нови критеријуми за доделу уговора у поступку јавне набавке који ће допринети квалитету добара и услуга.

Надзор над извршењем уговора о јавној набавци вршиће Министарство финансија.

Предлогом закона о јавним набавкама стварају се услови за ефикасније спровођење поступака, већу конкуренцију и смањење трошкови и административне процедуре у поступцима јавних набавки.

Нови предлог закона представља једно од мерила за отварање преговарачког поглавља 5 (јавне набавке) у преговорима са Европском унијом.

Leave a Reply