У другом полугодишту ове школске године у средњим школама ће се одржавати часови на којима ће ђаци учити основне теме у вези са одбраном земље.

Према писању Политике, ученици четвртих разреда средњих школа на четири часа одељенског старешине научиће основне ствари о војсци, а моћи ће да посете и касарне.

Биће то факултативна настава прилагођена времену, након часова неће бити оцењивања. Некада, до пре 27 година, то је био предмет општенародна одбрана и друштвена самозаштита.

Данас, званичног назива предмета нема, осим оног којим је Министарство одбране предложило његово уводјење, односно, „Иницијатива за увођење садржаја обуке у школски систем, како би ученици основних и средњих школа стицали основна знања о систему одбране“.