Спорт у Пироту је већ дужи временски период при крају лествице када говоримо о стручности тренера. Нажалост, неки од клубова су приморани да ангажују тренере из других градова како би покушали да остваре своје циљеве. То представља велики новчани издатак за сваки клуб а и за сам Градски буџет из којег се​ издвајају значајна средства за спортске клубове, јер прелазећи у виши ниво такмичења сваки клуб се сусреће са овим проблемом. Стручност наших пиротских тренера треба базирати на даљем усавршавању и едукацији, јер без доброг ментора односно тренера резултати су скоро увек испод очекиваних. Због тога, значајну пажњу требамо усмерити ка стипендирању и едукацији наших спортских тренера јер су они ти који ће генерације наших младих спортиста и наше деце едуковати и преносити спортске вештине и знање. Посебан акценат, дакле, треба ставити на тренере млађих категорија јер је то база за даљи напредак сваког клуба и спорта уопште.

Чланови Савета за спорт Српске деснице Пирот: Драган Станковић, Андреј Раичевић, Марко Зековић

Leave a Reply