Постојало је више таласа словенске колонизације Хелма, у распону од читавих 300 година. Сврха ових продора била је различита, од првобитних пљачки до улажења у корпус најамничких војски Ромејског царства до чувара – крајишника поменуте државе.

Извор слике: Реља Новаковић
Извор слике: Реља Новаковић

Остаје питање који број Срба, само каста – елита или народ са војском је добио земљу од цара Ираклија. Засигурно је да су Срби из Полабског таласа словенског племена Венда (=Срба?) стигли на Хелм, западнословенске групе, а не из Закапартских страна одакле су Бели Хрвати, Склавини и Анти. Да су Срби директ са Карпата пореклом научна је забуна и легат интегралне југословенске историографије.

Извор: Историја Срба