Као прва жртва у Првом светском рату, пао је млади добровољац Душан Ђоновић, чиновник Железничке Дирекције и четник у чети војводе Јована Бабунског.

Фото: З. Кршљанин
Фото: З. Кршљанин

Душан Ђоновић, приморац по рођењу, је брат Јована Ђоновића, који се истакао у црногорском омладинском покрету. Чим је Аустрија навестила рат, Душан Ђоновић је прихватио пушку и ступио у добровољце. Он је знао да се за исту ствар Српски Народ бори на целом свом пространству, пао је, погођен аустријским метком на обали Саве, бранећи слободу Београда, онако исто слатко као да су га решетали куршуми под Ловћеном.

Бог да прости његову јуначку душу!


Политика, 22. јул 1914. године