Текст споразума у целости:

Члан 1
Странке ће међусобно развијати нормалне, добросуседске односе на бази једнаких права.
Обе стране ће међусобно признати релевантна документа и националне симболе, укључујући пасоше, дипломе, таблице возила и царинске печате.

Члан 2
Обе стране ће се руководити сврхом и принципима утврђеним у Повељи Уједињених нација, посебно оним о сувереним правима држава, поштовању њихове независности, аутономије и територијалног интегритета, праву на самоопредељење и заштити људских права и недискриминације.

Члан 3
У складу са Повељом Уједињених нација, стране ће све међусобне спорове решавати само мирним средствима и уздржаће се од претње или употребе силе.

Члан 4
Странке полазе од претпоставке да ниједна од њих не може представљати другу страну у међународној сфери или деловати у њено име.
Србија се неће противити чланству Косова у било којој међународној организацији.

Члан 5
Обе стране ће подржати њихове тежње да постану чланице Европске уније.

Члан 6
Иако овај основни споразум представља важан корак у нормализацији, обе стране ће наставити процес дијалога који води ЕУ новим замахом, што ће довести до правно обавезујућег, свеобухватног споразума за нормализацију односа.
Стране су сагласне да ће у будућности продубљивати сарадњу у областима привреде, науке и технологије, саобраћаја и повезаности, односа у правосуђу и провођењу закона, поште и телекомуникација, здравства, културе, вере, спорта, заштите животне средине, несталих лица и друге области слично кроз постизање конкретних споразума.

Члан 7
Обострано се залаже за постизање конкретних аранжмана, у складу са релевантним инструментима Савета Европе и коришћењем постојећих европских искустава, како би се обезбедио одговарајући ниво самоуправе за српску заједницу на Косову и могућност пружања услуга на Косову, неке специфичне области, укључујући могућност финансијске помоћи Србије и директне канале комуникације између српске заједнице и Владе Косова.
Странке ће формализовати статус Српске православне цркве на Косову и обезбедити висок ниво заштите српског верског и културног наслеђа, у складу са постојећим европским моделима.

Члан 8
Странке ће разменити сталне мисије. Они ће се налазити у седишту дотичне владе.
Практична питања у вези са распоређивањем мисија биће обрађена посебно.

Члан 9
Обострано је констатована посвећеност ЕУ и других донатора да креирају посебан пакет финансијске помоћи за заједничке пројекте странака за економски развој, повезаност, зелену транзицију и друге кључне области.

Члан 10
Стране ће успоставити заједничку комисију, којом ће председавати ЕУ, која ће пратити спровођење овог споразума.
Обе стране потврђују своје обавезе за спровођење свих претходних споразума.

*Реч је о нацрту који су пренели сви медији, и које до сада није демантовао нико како од српских или званичника привремених институција тако ни страни званичници.
Такође, сами можете видети да се ради о нацрту који се ни мало не разликује од било ког споразума који је предложен уназад 20 година, већ је чисто преписан.

Оставите Коментар