Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић рекла је на представљању Нацрта закона о обновљивим изворима енергије да је једна од најважнијих новина у овом закону да омогући и привреди и грађанима да постављају соларне панеле и да и сами буду не само купци, него и произвођачи електричне енергије.

„Данас је цена тих технологија много нижа него раније, и желимо да омогућимо да на крову сваке куће, стамбене зграде, производне хале, спортског центра, од истока до запада и од севера до југа Србије, имамо соларне панеле. То ће значити да, с једне стране, грађани смање своје трошкове, да вишак енергије пласирају у мрежу, а да ћемо као земља користити више енергије из обновљивих извора и бити ближи нашем циљу, а то је зелена Србија и да се најмање 50 одсто енергије до 2050. године добија из обновљивих извора”, рекла је Михајловићева у Привредној комори Србије (ПКС), где је одржана јавна расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије и Нацрту закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије.

„Први закон у Србији о обновљивим изворима енергије и унапређена законска решења у области енергетске ефикасности подстаћи ће инвестиције и омогућити да привреда и грађани више користе, производе, али и продају енергију из обновљивих извора, као и да рационалније трошимо топлотну и електричну енергију, истакнуто је данас у ПКС на презентацији и јавној расправи“, наводи се у саопштењу ПКС.

Очекује се да посебан закон о обновљивим изворима енергије позитивно утиче на раст микропроизводње, да обезбеди дугорочну исплативост улагања, а очекује се и прави бум у примени фото напонских соларних панела, навео је Мирослав Лутовац, саветник за енергетику председника Привредне коморе Србије. Поред привреде и грађани ће пронаћи интерес у коришћењу обновљивих извора енергије, јер ће као купци-произвођачи, моћи да се прикључе на енергетску мрежу и продају вишкове произведене енергије.

Ова два закона стварају услове да и домаћинства и привреда могу да користе и производе електричну енергију из обновљивих извора, да могу да је пласирају у мрежу и омогућавају нам да смањимо потрошњу енергије по јединици производа, истакла је Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике и подсетила да четири пута више трошимо енергије од просека ЕУ.

Тренутно учешће обновљивих извора енергије у укупној производњи електричне енергије је око 24 одсто, при чему највећи део чине велике хидроелектране, док електране које користе енергију ветра, сунца и биомасе учествују са око четири одсто и циљ је да до 2050. године најмање 50 одсто енергије долази из обновљивих извора енергије, рекла је Михајловић.

„Заједно са ПКС радимо дуги низ година и доносимо добре, модерне и квалитетне законе“, нагласила је потпредседница Владе Србије.

Како је истакнуто током дискусије у ПКС први пут се законом о обновљивим изворима гарантује сигурност и предвидљивост подстицајних мера за инвеститоре и грађане. Подстицаји су предвиђени за електрану која користи обновљиве изворе енергије ветар, сунце, хидро, биомасу, биогас, геотермалну, биоразградиви отпад, а примењују се кроз два система: систем тржишних премија и систем фид-ин тарифа.

Измене закона о енергетској ефикасности треба да допринесу повећању конкурентности привреде и инвестиција, смањењу увозне зависности и мањој употреби фосилних горива и утицају на животну средину. Пропис предвиђа оснивање управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, већи ниво дигитализације и ефикасне системе енергетског менаџмента. Министарство је отворено за све коментаре и предлоге грађана, домаћинстава, компанија са циљем да се дође до квалитетног предлога закона који ће бити усвојен у наредних неколико месеци и почети одмах након усвајања да се примењује, речено је у ПКС.

Оставите Коментар