Уз покровитељство Европске уније у Темерину је и званично започео програм рада у вртићу где ће се деца учити свим оним накарадним “вредностима” ЛГБТ и џендер идеологије.

У предшколској установи ,,Вељко Влаховић” у Темерину су деца званично укључена у пројекат ,,Genderbest – Изградња родне равноправности од самог почетка” у којем се деца уче да могу да се заљубљују у децу истог пола, да дечаци када порасту могу да затрудне, сви могу да имају двојицу тата или две маме, да у тоалету дечаци могу да буду девојчице итд.

Шта тачно стоји у програму у који су ова деца укључена прочитајте у прилогу:

Предшколска установа “Вељко Влаховић” Темерин, од прошле године, учествује као партнер у пројекту у оквиру Еразмус + програма. Пројекат носи назив “Изградња родне равноправности од самог почетка”. Пројекат је међународног карактера и реализује се у три државе: Србији, Италији и Словачкој и кофинансира га Европска униија.

Преиспитивање родних стереотипа од раних година један је од кључних циљева Стратегије родне равноправности ЕУ 2020–2025 и први циљ СДГ УН-а 2030 (Циљ 5). Укључивање перспективе родне равноправности у кључне активности, процесе и политике види се као најефикаснији начин за постизање постављених циљева ЕУ и УН. Оквирне препоруке ЕУ за квалитет предшколског васпитања и образовања (ПВО) пружају свеобухватне смернице за све области ПВО којима се треба бавити да би се постигао општи квалитет ПВО. Партнери сматрају да је омогућавање пружаоцима ПВО-а да прате и процењују како је родна равноправност укључена у сваку од области најбољи начин за унапређење родне равноправности у раним годинама.

ЦИЉЕВИ

Главни циљ је да се подржи предшколско васпитање и образовање, васпитачи, руководиоци предшколских установа и други пружаоци обуке да побољшају родну и родну равноправност дигиталног приступа у ПВО окружењима у свим аспектима који обезбеђују инклузивни квалитет ПВО у складу са Оквирним препорукама квалитета ЕУ, истовремено их оснажујући да прате и (само)евалуирају имплементацију у ПВО. Специфични циљеви су:

Побољшати компетенције професионалаца у ПВО-у и другог помоћног особља да самопроцене своје родно пристрасне предрасуде и дискриминаторне ставове и праксе;

Развити алате и водиче за политике и праксе којима се смањују родни и родно повезани јазови у употреби дигиталних средстава у ПВО у 5 области квалитета према ЕУ Оквирним препорукама за квалитет;

Створити и ојачати заједницу за учење васпитача, родитеља, цивилног друштва и других заинтересованих страна који могу ефикасно да прате, (само)процењују родну и родно повезану дигиталну употребу и планирају мере за њено смањење.
АКТИВНОСТИ

Пројекат предвиђа израду 3 врсте алата:

-Алат за (само)процену родних личних предрасуда, стереотипа и (не)свесних пристрасности који утичу на праксу васпитача и другог особља ПВО-а у њиховој интеракцији са малом децом

-Збирку примера најбоље праксе у постизању родне равноправности и приступа и коришћења дигиталних алата у ПВО-у

-Приручник за праћење и евалуацију родне равноправности у ПВО-у

-Поред тога, партнери ће обучити 20 будућих тренера за ПВО васпитаче и друге професионалце да користе ове алате, који ће, заузврат, делити информације и подржавати најмање 15 васпитача и других професионалаца из најмање 5 предшколских установа у свакој земљи пројекта. Развијени алати ће бити тестирани у најмање 5 предшколских установа по земљи пројекта, а научене лекције ће бити укључене у коначну верзију алата.

РЕЗУЛТАТИ

Активности ће довести до:

Унапређених вештина професионалаца у ПВО у превазилажењу недостатака код коришћења родних и родно-сродних дигиталних алата у свим областима које одређују инклузивни квалитет ПВО-а у складу са препорукама Оквира квалитета ЕУ у најмање 5 предшколских установа/институција по земљи партнера (Србија, Словачка и Италија)

Повећане компетенције и самопоуздање васпитача, професионалаца у ПВО, стручних тимова за подршку и тима сарадника за подршку у пилот установама/установама ПВО-а за праћење и процену промене ставова деце о друштвеним и породичним улогама дечака и девојчица, мушких и женских чланова породице.

Предшколски стручњаци у пилот установама/установама за ПВО имају алате и самопоуздање да (само)процене родне стереотипе у себи и са родитељима и породицама мале деце (укључујући оне са здравственим проблемима и различитим способностима, из сиромашних, руралних и ромских средина који имају различите ставове према улогама дечака и девојчица и мушких и женских чланова породице).

ПАРТНЕРИ

Координатор пројекта: Помоћ деци Удружење грађана | Београд Србија

FORMA.Azione srl | Перуђа – Италија

Школа Докоран – Wide Open School | Зиар Над Хроном – Словачка

Предшколска установа „Вељко Влаховић“ | Темерин – Србија

Васељенска

Оставите Коментар