Учитељица барске ОШ „Југославија“ Рада Вишњић, кажњена је условним престанком радног односа, са могућношћу престанка радног односа, ако у периоду од шест месеци од дана изречене мере учини тежу повреду радне обавезе.

То је саопштила директорка те образовне установе Биљана Вукмановић.

Она је истакла да је поступак утврђивања одговорности учитељице спроведен професионално и непристрасно, иако су, како је казала, „у протеклих 20 дана били сведоци бројних неистина, али и непримерених, произвољних и чињенично неутемељених изјава“.

  • Након окончаног поступка, као директор школе сходно законским одредбама и тежини повреде радне обавезе, донела сам Одлуку којом се Ради Вишњић, запосленој на радном месту наставник разредне наставе у ОШ ‘Југославија’ из Бара, изриче мера Условни престанак радног односа, са могућношћу престанка радног односа, ако запослена у периоду од шест месеци од дана изречене мере учини тежу повреду радне обавезе, преноси РТЦГ.
  • Истовремено, решење о привременом удаљењу – суспензији, престаје да важи, јер је поступак утврђивања одговорности окончан доношењем Одлуке – саопштила је Вукмановић.

Она је истакла да је Школски одбор, али и Савет родитеља ОШ „Југославија“, у међувремену, послао јасну поруку „да учионица није и не сме да буде место за било какву врсту политичког деловања, као и да је мисија сваког просветног радника да децу образује, васпитава и просвећује, уз уважавање личности ђетета и поштовање различитости“, преноси РТЦГ.

  • „ОШ Југославија’, као и до сад, остаје на темељима баштињења знања, вештина, етичких и културних вриједности, мултиетничког склада и мултиконфесионалности, уз своју најважнију улогу: да се деца у њој осећају пријатно, добродошло и да успомене за своју школу вежу само за лепе тренутке. На то имају право а ми, запослени у школи, имамо обавезу да им остварење тог права и омогућимо – наводи директорка школе.

Leave a Reply