СРПСКИ национални савет Црне Горе (СНС) захтевао је од заштитника људских права и слобода Црне Горе Синише Бјековића да спроведе испитни поступак да ли је у случају облежавања топонима на деоници ауто-пута Смоковац–Матешево дошло до очигледне дискриминације и кршења уставних норми о равноправности ћириличног и латиничног писма с обзиром на то да на тој релацији ниједан топоним није исписан ћириличним писмом.

Српском савету стигао је одговор омбудсмана који је навео да је Министарство капиталних инвестиција казало да је „ријеч о међународном путу ознаке Е65 и да се натписи на саобраћајној сигнализацији исписују на црногорском и енглеском језику, те да је Правилником о саобраћајној сигнализацији предвиђено да се називи на саобраћајним ознакама исписују латиничним писмом”.

– Скоро да не верујем у оно што читам у одговору омбудсмана – каже за „Политику” председник СНС-а Момчило Вуксановић.

Он истиче да су приликом доношења Правилника о саобраћајној сигнализацији „погрешно тумачене уставне одредбе, којих је доносилац истог био дужан да се придржава и из тог разлога правилник није у складу са Уставом Црне Горе”.

-Устав Црне Горе као највиши правни акт, најјаче правне снаге, у својим одредбама, тачније чл. 13 раздваја језик и писмо као два различита појма, те у првом ставу истог члана наведено је да се службеним језиком сматра црногорски језик, док је у следећем ставу прописано да су ћирилично и латинично писмо равноправни – појашњава Вуксановић.

– Приликом доношења поменутог правилника није само прекршен чл. 13 Устава Црне Горе, већ и чл. 145 Устава Црне Горе којим је прописано да сваки пропис мора бити у сагласности са Уставом и законом – додаје.

Вуксановић је у другом допису од Бјековића захтевао да му достави мишљење „да ли је доношењем наведеног акта дошло до кршења уставних норми”.

– Уколико у разумном року не поступите у складу са вашим надлежностима, бићемо принуђени да затражимо заштиту на други начин и против вас покренемо поступак пред надлежним органима – поручио је Вуксановић, а онда је стигао брзи одговор од заштитника људских права и слобода Црне Горе Милене Крсмановић:

– Поводом притужбе Српског националног савјета којом се приговара дискриминацији и кршењу равноправности ћириличног писма у случају обележавања топонима на деоници ауто-пута Смоковац–Матешево, обавештавамо вас да је заштитник људских права и слобода Црне Горе покренуо испитни поступак и затражио изјашњење од ’Монтепута д.о.о.’ Подгорица. О исходу поступка бићете благовремено обавештени.

У СНС-у су рекли да ће чекати „благовремено обавештење”, али да се „добру не надају, јер увек су права других националних заједница била важна и хитна само се никада није признало да су Срби скоро грађани без иједног грађанског права у Црној Гори”. И питају – докле тако?

Оставите Коментар