1. Врло је јасно да без ЕМИТОВАЊА ( услуга телевизијског програма – медијске услуге намењене широј јавности) не може бити РЕЕМИТОВАЊА (чин истовременог преузимања)
 2. За наводно реемитовање (истовремено преузимање медијске услуге) Јунајтед медија (Унитед Медиа и Унитед гроуп), и повезана лица плаћају својим телевизијским каналима за медијску услугу из иностранства која не постоји чиме се смањује добит правних лица у Србији, тиме и кривично дело пореска утаја , а уплатом симулованих –фиктивних послова врши се и кривично дело прање новца.
 3. Одговори РЕМ-а којима наводно програми тих телевизија из Београда се шаљу каблом у Луксембург, а оданде каблом у Словенију где се пакују и каблом шаљу у Србију, па се то у техничком смислу сматра реемитовањем, је још један доказ толеранције безакоња и саучесништва лица из РЕМ-а јер се ради о шетању сигнала, а не о ЕМИТОВАЊУ-МЕДИЈСKОЈ УСЛУЗИ ЗА ШИРУ ЈАВНОСТ која се РЕЕМИТУЈЕ (истовремено преузима неизмењена) у Србији која је земља пријема.
 4. Заислите да у Србији пријављен обућар пружа услуге, плаћа дажбине, а поред њега радњу отвори неко ко је само фиктивно регистрован у Луксембургу и не плаћа ништа, а дели клијенте на тржишту.

ИЗВОР

Tužilaštvu za organizovani kriminal
Beograd
Ustanička 29

Krivična prijava
Protiv NN lica iz Regulatornog tela za elektronske medije-REM ( moguće pojedini članovi Saveta, direktor sekretar, izvršni direktor) i nn lica iz rukovodstva Junajted medija – (United Media i United group), CAS medija (CAS media), Adria njuz doo ( Adria news doo), SBB, Total, Tv kablovski kanali N1, Nova S, Sport Klubovi i drugi kanali u vlasništvu Junajted medija –(United Media i United group) međusobno povezana lica
Za krivična dela koja su udruženo počinili:
-Krivično delo organizovanog kriminala KZ, a čineći i sledeća krivična dela:
-Zlouotrebu službenog položaja –član 359 stav 3
-Poreska utaja-član 229 KZ
-Krivično delo pranje novca ( krivično delo protiv privrede) Član 231. KZ
-Zloupotreba položaja odgovornih lica-član 227 KZ ( iznos preko 1,5 miliona dinara)
Zato što u organzovani i svesno kršili Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnoj televizii, Zakon o elektronskim medijima, Zakon o oglašavanju i drugih zakona, Pravilnike i Listu iz propisa REM-a da bi pribavili imovinsku korist sebi i drugima.

Zakonom o potvrđivanju Konvencije o prekograničnoj televizi i Zakonom o elektronskim medijima dopušta operaterima da reemituju televizijske programe iz inostranstva pod zakonima propisanim uslovima. Takvi televizijski kanali ne podležu registraciji medijskih usluga u Republici Srbiji, ne plaćaju naknade REM-u, Udruženjima za autorska prava u Srbiji (OFPS,SOKOJ…) . Član 74. Zakona o elektronskim medijima.
Junajted medija –(United Media i United group), vlasnik Adrie njuz Sarl-Adria news Sarl iz Luksemburga i druga povezana lica-,CAS medieje (Cas media), Adrie njuz doo (Adria news doo), SBB i Totala (operateri) je na teritoriji Luksemburaga registrovala televizijske kanale N1, Nova S, Sport Klubovi, Nova Sport,Sinemania … ( 30-tak kanala sa spiska http://www.unitedmedia.net/sr/). Prema dopisu-odgovoru na pitanje Luksemburškog Regulatora pomenuti u Luksemburgu registrovani kanali ne moraju, po njihovom zakonu, da emituju programe ( ne vrše medijsku usugu) što oni i ne čine u Luksemburgu, niti, program koji navodno reemituju u Srbiji ( istovremeno preuzimanje bez izmena, prkrajanja, ubacivanja reklama) emituju bilo gde u inostranstvu.
Zakonom o potvrđivanju Konvencije o prekograničnoj televiziji u članu 2. stavu 1, tačka a) kaže:
“ a)„emitovanje“ označava početno emitovanje usluga televizijskog programa namenjenog široj javnosti preko zemaljskog odašiljača, kabla ili satelita bilo koje vrste, u kodiranom ili nekodiranom obliku. Ono ne obuhvata komunikacijske usluge koje se vrše po individualnom zahtevu; “
U istom zakonu član 2. stavu 1, tačka b)
“ b) „reemitovanje“ označava čin preuzimanja i istovremenog emitovanja, bez obzira na korišćena tehnička sredstva, kompletnih i neizmenjenih usluga televizijskog programa, ili važnih delova tih usluga, koje emituje radiodifuzna organizacija i koje su namenjene široj javnosti; “
Vrlo je jasno da bez EMITOVANjA ( usluga televizijskog programa-medijske usluge namenjene široj javnosti) ne može biti REEMITOVANjA (čin istovremenog preuzimanja)
http://www.rem.rs/uploads/files/Zakoni/Zakon%20o%20potvrdjivanju%20evropske%20konvencije%20o%20prekogranicnoj%20televiziji.pdf
Zakonom o elektronskim medijima Član 4. Stav 1, tačke2 . i 29. se potvrđuju navodi iz Zakona o potvrđivanju Konvencije o prekograničnoj televiziji.

 1. medijska usluga je audio-vizuelna medijska usluga i medijska usluga radija;
  29.reemitovanje (posredovanje ili retransmisija) označava preuzimanje i istovremeno emitovanje kompletnih nepromenjenih audio-vizuelnih usluga komercijalnog ili drugog programskog sadržaja bez menjanja i prekrajanja, ubacivanja bilo kojih drugih sadržaja (prilozi, rubrike, reklame, oglasi, reportaže).
  http://www.rem.rs/sr/regulativa/zakonska-regulativa/zakon-o-elektronskim-medijima#gsc.tab=0
  Na više poslaničkih pisanih i usmenih pitanja u poslednje dve godine Regulatorno telo za elektronske medije-REM nije želeo da odgovori na jasna pitanja kako je to moguće reemitovati program, (istovremeno preuzeti medijsku uslugu-program) bez prethodnog emitovanja u prekograničnoj televiziji? Izbegavali su jasne i potpune odgovore, delimično vadeći iz konteksta delove Zakona pozivajući se i na pravni sistem EU itd. U nekim odgovorima na pitanja pozivali su se i na tvrdnje Junajted medija –(United Media i United group), koja krši pomenute zakone .
  U prilozima dostavljeni su svi odgovori REM. Odgovore kojima se pokušava odbraniti nezakonito ponašanje luksemburških tv kanala, čiji vlasnik je United media, a emituje ih njihovi operatori SBB, Total, takođe vlasništvo te medijske grupe, te odgovore potpisivali su Rajka Galin Ćertić izvšni direktor REM-a, koja se u medijima navodi i kao vlasnik Advokatske kancelarije u Beogradu. To ukazuje da gospođa Galin itekako zna pravne propise i da je svesna šta čini, (https://www.mojakompanija.com/advokatska-kancelarija-galin-certic-rajka). Druga osoba koja je potpisivala odgovore na pitanja sa intencijom da se nezakonito ponašanje zamaskira je Goran Petrović član Saveta REM-a, koji je svojevremeno ispred Kragujevačke televizije učestvovao u osnivanju KDS preteče današnjeg SBB povezanog sa Junajted medijom i Junajted grupom. Treća osoba je sekretar REM-a Milan Todorović. U poslednje vreme odgovore potpisuje i Olivera Zekić novi predsednik Saveta REM-a.
  Za navodno reemitovanje (istovremeno preuzimanje medijske usluge) Junajted medija (United Media i United group), i povezana lica plaćaju svojim televizijskim kanalima za medijsku uslugu iz inostranstva koja ne postoji čime se smanjuje dobit pravnih lica u Srbiji, time i krivično delo poreska utaja , a uplatom simulovanih –fiktivnih poslova vrši se i krivično delo pranje novca.
  Navodi se i primer, kada je pre godinu dana dobijen odgovor na poslaničko pitanje o PIB Televizije N1, odgovor je glasio da ta televizija koristi PIB druge firme Adria njuz doo iz Beograda što je protivzakonito sve da je Adria njuz doo iz Beograda osnivač te televizije, a nije.
  Odgovori REM-a kojima navodno programi tih televizija iz Beograda se šalju kablom u Luksemburg, a odande kablom u Sloveniju gde se pakuju i kablom šalju u Srbiju, pa se to u tehničkom smislu smatra reemitovanjem, je još jedan dokaz tolerancije bezakonja i saučesništva lica iz REM-a jer se radi o šetanju signala, a ne o EMITOVANjU-MEDIJSKOJ USLUZI ZA ŠIRU JAVNOST koja se REEMITUJE (istovremeno preuzima neizmenjena) u Srbiji koja je zemlja prijema.
  Pozivanje na propise EU i direktive EU su takođe neprihvatljivo jer Srbija nije član EU, a usklađivanje Zakona sa EU se vrši usvajanjem zakona u Skupštini što se nije desilo, Konvencija o prekograničnoj televiziji je potpisana u Savetu Evrope i potvrđena u Skupštini Srbije zakonom , a ne u EU.
  Da bi Junajted medija –(United Media i United group), stekla što više pretplatnika za svoje SBB i Total operatere i nezakonito uvećali prihode, tv kanali u vlasništvu i pod kontrolom Junajted medije i povezanih lica, te medijske grupe su, uz ćutanje pa i odobravanjeREMa , pribegli nezakonitim prenosima sa LISTE najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji propisane članom 64. Zakona o elektronskim medijima u kome u članu 64. Stav 1. i 2. piše: (http://www.rem.rs/sr/regulativa/zakonska-regulativa/zakon-o-elektronskim-medijima#gsc.tab=0)
  “Pristup najvažnijim događajima Član 64. Pružalac usluge televizijskog emitovanja pod nadležnošću Republike Srbije, ne može ekskluzivno emitovati događaje koji su na listi najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane, na način da se značajan deo javnosti u Republici Srbiji, državi članici Evropske unije ili državi potpisnici međunarodnog ugovora koji obavezuje Republiku Srbiju, liši mogućnosti praćenja tih događaja.
  Regulator blagovremeno sastavlja, na jasan i transparentan način listu najvažnijih događaja domaćih i stranih, iz stava 1. ovog člana, koji su od posebnog značaja za sve građane (kulturni, politički, sportski, zabavni i sl.) i na koje isključivo pravo prenosa može ostvariti samo pružalac usluge televizijskog emitovanja kome je pristup slobodan i čija zona pokrivanja obuhvata celokupno područje Republike Srbije i o tome obaveštava Evropsku komisiju“
  Regulator- REM je blagovremeno, na osnovu Pravilnika http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20nacinu%20formiranja%20Liste%20najvaznijih%20dogadjaja%20od%20posebnog%20znacaja%20za%20sve%20gradjane%20i%20ostvarivanju%20prava%20na%20pristup%20dogadjajima%20od%20velikog%20interesa%20za%20javnost.pdf , je sastavio Listu najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji. http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Lista%20najvaznijih%20dogadjaja%20od%20posebnog%20znacaja%20za%20gradjane%20u%20RS%202021.pdf
  Iz pomenutih propisa vrlo je jasno da kablovski kanali Junajted medije nisu mogli da ostvare isključivo pravo prenosa sa Liste, a što čine nekoliko godina unazad tako što prenose utakmice sa Liste najavažnijih događaja tačka 2. Na toj listi, a radi se utakmicama kvalifikacija za Svetsko i Evropsko prvenstvo u fudbalu.
  Time su milione građana Srbije lišila zakonskog prava da gledaju prenose svoje reprezentacije, a sebi, zbog interesa za posmatranje prenosa, pribavili veći broj korisnika SBB i Totala ( vlasnik im je Junajted medija –United Media i United group),
  Odgovor na poslaničko pitanje od REM-a o pomenutim prenosima je potvrda krivice lica iz REM-a. Naime oni su ISKLjUČIVO PRAVO prenosa za televizije koje pokrivaju celu teritoriju Srbije u svom dopisu-odgovoru meni pretvorili u PRAVO PRIORITETA,a koje se nigde u zakonu o elektronskim medijima ne pominje.
  Ako je neko kupio sportska prava od UEFE za Srbiju, koja po zakonu u Srbiji ne može da prenosi, to je još jedan dokaz da je bio siguran da REM neće raditi svoj posao i da neće ništa preduzeti povodom toga.
  Postavlja se pitanje kako je to televizija koja navodno REEMITUJE program iz Luksemburga reemitovala prenos jer Junajted medija nije kupila prava za Luksemburg odnosno za početnu medijsku uslugu-Emitovanja?! To pitanje je postavio jedan štampani medij U Srbiji i dobio odgovor od UEFE da Junajted medija nema pravo prenosa za Luksemburg,
  Reklame koje Junajted medija preko svoje CAS Medije ugovara za emitovanje reklama u Srbiji, a preko svojih operatera SBB, Total i svojih tv kanala emituju na tridesetak tv kanala, su nezakonite i donose protivpravnu korist Junajted mediji. Zakonom o oglašavanju Član 27. stav 4. propisano je da televizije koje REEMITUJU (istovremeno preuzimaju) program mogu samo da reemituju (istovremeno preuzimaju) reklame koje su sastavni deo IZVORNOG PROGRAMA .
  “Oglašavanje u programima koji se reemituju na teritoriji Republike Srbije u
  skladu sa propisima o elektronskim medijima i odredbama Evropske konvencije o
  prekograničnoj televiziji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj
  42/09) dozvoljeno je samo ako je to oglašavanje sastavni deo izvornog programa,
  odnosno ako takvim oglašavanjem nije izmenjen ili prekrajan izvorni program
  (prekinut tok signala).“
  http://www.rem.rs/uploads/files/Zakoni/Zakon%20o%20oglasavanju%206-2016%2C%2052-2019.pdf
  Izvornog prekograničnog programa-medijske usluge nema, a srpske reklame se emituju svakodnevno na 30 tv kanala, sve sa cenama u reklamama za artikle u dinarima. Dnevno se reemituje preko 200 000 sekundi nezakonitog marketinga čime se stiče, po cenovniku CAS Medije, oko 400 000 evra dnevno, a oštećuju domaći mediji koji su registrovani u Srbiji , za razliku od pomenutih prekograničnih kanala plaćaju sve obaveze u Srbiji, između ostalog i REM-u. REM je po članu 74. Stav 2. Zakona o oglašavanju bio u obavezi da vrše nadzor nad oglašavanjem,nije nikada reagovao prema operatorima SBB i Total, nije podneo nijednu prijavu nadležnim organima i pored činjenice da se to dešava godinama,a to je legalizovanje sive ekonomije koju vrše piratski mediji.
  Član 74.stav 2. glasi Zakona o oglašavanju : „Nadzor nad primenom ovog zakona u pogledu oglašavanja u elektronskim medijima, vrši regulatorno telo za elektronske medije.“
  http://www.rem.rs/uploads/files/Zakoni/Zakon%20o%20oglasavanju%206-2016%2C%2052-2019.pdf
  Smisao medijskih zakona je da pravo na marketinško tržište u Srbiji imaju mediji koji pružaju medijsku uslugu i registrovani su u Registru medija u Srbiji gde plaćaju sve obaveze .
  Zaislite da u Srbiji prijavljen obućar pruža usluge, plaća dažbine, a pored njega radnju otvori neko ko je samo fiktivno registrovan u Luksemburgu i ne plaća ništa, a deli klijente na tržištu.
  Nelegalnim emitovanjem reklama navedeni prekogaranični, u suštini piratski mediji, uzimaju deo prihoda domaćim medijima i time se ugrožava sloboda medija jer nema slobode bez prihoda od marketinga.
  U poslednje vreme Junajted medija – (United Media i United group), preko CAS medije ugovara marketing i preko operatora i kablovskih tv kanala u svom vlasništvu emituje srpske reklame u do nedavno klasične prekogranične kanale, FOKSOVE, HISTORI, DISKAVERI, SINE STAR… Nisu vlasnik tih kanala, a nezakonito prekrajajući izvorni program, stiču nezakonite prihode, a što je suprotno Zakonu o oglašavanju i članu 27. a što se može videti. https://casmedia.rs/kanali/ i https://casmedia.rs/media-formati/
  Zakon o elektronskim medijima član 74. Stav 3. propisuje da u takvim situacijama reemitovanje ne postoji te bi se smim tim one morale registrovati kao pružalac medijskih usluga sa dozvolom u Republici Srbiji sa svim obavezama. Član 74.stav3. glasi:
  “Reemitovanje iz stava 1. tačke 3) ovog člana ne postoji ako je izvorni program izmenjen (prekinut tok signala) objavljivanjem audio-vizuelne komercijalne komunikacije ili drugog programskog sadržaja koji nije deo izvornog programa.“
  U vezi sa tim u prilogu Krivične prijave se dostavlja i odgovor Ministarstva kulture i informisanje narodnoj poslanici Dubravki Filipovski na pitanje o puštanju srpskih reklama u medijske usluge koje se navodno reemituju.

Član 24. i član 24.bis Zakona o potvrđivanju Konvencije o prekograničnoj televiziji propisuje da ukoliko pružalac medijske usluge (to je isto što i tv kanal-emiter-radiodifuzna organizacija) program u celini ili pretežno namenjuje zemlji u kojoj se vrši prijem tog programa, to se ima smatrati zloupotrebom prava i naš regulator je kod nadležnog Tela u Savetu Evrope morao da pokrene postupak arbitraže, a što REM nikada nije učinio.
“Član 24

 1. Kada neka država ugovornica ustanovi da je došlo do kršenja Konvencije, ona će o navodnom kršenju obavestiti državu ugovornicu koja vrši emitovanje i te dve države ugovornice će nastojati da prevaziđu poteškoće na osnovu odredaba članova 19, 25. i 26. 2. Ako je navodno kršenje očigledne, ozbiljne i teške prirode i pokreće važna javna pitanja, a tiče se člana 7, stavovi 1. ili 2, članova 12, 13, stav 1, prva rečenica, članova 14. ili 15,
  stavovi 1. ili 3, i ako se nastavi još dve nedelje nakon obaveštenja, država ugovornica koja vrši prijem može privremeno da obustavi reemitovanje inkriminisane programske usluge. 3. U svim ostalim slučajevima navodnog kršenja, sa izuzetkom onih koji su predviđeni članom 4, država ugovornica koja vrši prijem može privremeno da obustavi reemitovanje inkriminisane programske usluge osam meseci nakon saopštenja, ukoliko navodno kršenje i dalje traje. 4. Privremena obustava reemitovanja neće biti dozvoljena u slučaju navodnih kršenja člana 7. stav 3. i članova 8, 9. ili 10.

Član 24. bis

 1. Kada je programska usluga radiodifuzne organizacije u potpunosti ili uglavnom usmerena na teritoriju države ugovornice koja nije ona pod čiju jurisdikciju spada dotična radiodifuzna organizacija („države ugovornice koja vrši prijem“), a radiodifuzna organizacija je osnovana u cilju izbegavanja zakona u oblastima koje su pokrivene Konvencijom koji bi se odnosili na nju da se nalazila pod jurisdikcijom te druge države ugovornice, to će predstavljati zloupotrebu prava.
 2. Ako neka država ugovornica posegne za zloupotrebom prava, primenjivaće se sledeći postupak: a) države ugovornice o kojima je reč će nastojati da postignu prijateljsko rešenje; b) ako u roku od tri meseca to ne uspeju, država ugovornica koja vrši prijem će predmet proslediti na rešavanje Stalnom komitetu; c) pošto čuje stavove država ugovornica koje su u pitanju, Stalni komitet će, u roku od šest meseci od dana kad mu je predmet upućen na razmatranje, dati mišljenje o tome da li je došlo do zloupotrebe prava i obavestiti o tome države ugovornice na koje se to odnosi.
 3. Ukoliko je Stalni komitet zaključio da je došlo do zloupotrebe prava, država ugovornica u okviru čije jurisdikcije se nalazi radiodifuzna organizacija preduzeće odgovarajuće mere da ispravi zloupotrebu prava i obavestiće Stalni komitet o tim merama.
 4. Ukoliko država ugovornica, pod čijom jurisdikcijom se smatra da se nalazi radiodifuzna organizacija, ne preduzme mere navedene u stavu 3. u roku od šest meseci, države ugovornice koje su u pitanju će pokrenuti arbitražni postupak predviđen u članu 26. stav 2, i dodatku Konvencije.
 5. Država ugovornica koja vrši prijem neće preduzimati nikakve mere protiv programske usluge o kojoj je reč dok se ne okonča arbitražni postupak.
 6. Sve mere predložene ili preduzete na osnovu ovoga člana moraju da budu u skladu sa članom 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.“ http://www.rem.rs/uploads/files/Zakoni/Zakon%20o%20potvrdjivanju%20evropske%20konvencije%20o%20prekogranicnoj%20televiziji.pdf

REM je, shodno Zakonu o elektronskim medijima, Zakona o oglašavanju član 74. Stav 2. imao obavezu da prati rad operatera i elektronskih medija i da naloži operatorima da sve lažne prekogranične kanale koje ne reemituju program već ga emituju iz Beograda i reklamama prekrojene prekogranične kanale operator ima udaljiti iz kabla, a ukoliko operateri to ne učine da privremeno oduzmu dozvolu za rad. To je regulisano članovima 24.26. 27.28. 29.30. 74. Zakona o elektronskim medijima.
(http://www.rem.rs/sr/regulativa/zakonska-regulativa/zakon-o-elektronskim-medijima#gsc.tab=0)
REM to nije činio, a nezakonitim ponašanjem, prenosima utakmica, nezakonitim emitovanjem reklama u nekoliko poslednjih godina, Junajted medija – (United Media i United group), zahavaljujući podršci službenih lica iz REM-a , stekla je stotine miliona evra na štetu domaćih medija. Procena je da samo na nezakonitom emitovanju reklama godišnje uberu preko 100 000 000 evra.
Takođe, godinama operatori u vlasništvu Junajted medije suprotno zakonu distribuiraju – ređaju televizijske kanale i programe, a da REM nije upozorio a ni podneo prijavu radi kažnjavanja operatora koji to čini, a što je po pitanju ređanja tv kanala predviđeno članovima 100. Stav 13. I 14 . , članom 111, stav 2. Tačka 7.koji glase:
Član 100. Stav 13 i 14: “Operator je dužan da prilikom distribucije medijskog sadržaja poštuje logičku numeraciju kanala, koju određuje Regulator uzimajući u obzir prirodu medijske usluge i zonu pokrivanja za koju je izdata dozvola za pružanje medijske usluge.
Regulator vrši nadzor i stara se o izvršavanju obaveza operatora propisanih odredbama ovog člana, u saradnji sa regulatornim telom nadležnim za oblast elektronskih komunikacija.“
Član 11. Stav2. Tačka.7: “Ne postupi u skladu sa odredbama ovog zakona u vezi sa posebnim obavezama operatora elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja (član 100).“

Radi proverljivosti navoda iz ove prijave Tužilaštvo treba da sasaluša medijske eksperte Dragišu Kovačevića, Stanka Crnobrnju, Nina Brajevića i gospođu Snežanu Pačenćić, bivšeg službenika Ministarstva za kulturu i informisanje koje je imalo nadležnost u sferi informisanja.
Tužilaštvo ima sredstva da sami utvrde istinitost navoda iz ove prijave, uvidom u rad operatora( SBB i Total) i tv kablovskih kanala koji su u vlasništvu Junajted medija – (United Media i United group), da utvrdi gde se emituju izvorni programi koji se navodno reemituju (istovremeno neizmenjeni preuzimaju), utvrdi dužinu trajanja reklama,cenovnik njihove CAS medije ( recimo Nina medija prati emitovanje reklama), visinu nezakonitih prihoda i odnos prema organizacijama (OFPS i SOKOJ) koje zastupaju vlasnike autorskih prava kojima lažni piratski kanali ne plaćaju naknadu za autorska prava.
U prilogu su i odgovori od funkcionera REM- a na poslanička pitanja, koja u smislu Zakona jesu službena lica sa službenim ovlašćenjima. ( posebno je zanimljivo pisano objašnjenje Gorana Petrovića člana i zamenika predsednika Saveta REM-a koji želi da stavi van snage Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnoj televiziji, Zakon o elektronskim medijima, Zakon o oglašavanju , Direktivom koja se odnosi na Evropsku Uniju koje dostavljam u prilogu) (Direktiva je pravni akt koji obavezuje države članice, ili grupu država članica, na postizanje određenog cilja. Direktive je najčešće neophodno transponovati u nacionalno zakonodavstvo kako bi bile delotvorne. Važno je reći da direktive konkretizuju cilj koji treba postići: na državama članicama je da same odluče na koji način će taj cilj biti postignut, a što se može videti na: https://europa.rs/images/publikacije/HTEUW_Kako_funkcionise_EU.pdf)
Nezvanično, podnosilac prijave je grupa građana

ИЗВОР

Оставите Коментар