Стабилна и ниска инфлација, повећање девизних резерви и резерви злата, јачање динара према евру и очување стабилног курса, раст динарске штедње, смањење стопе проблематичних кредита (НПЛ) у укупним кредитима, неки су од резултата рада Народне банке Србије у протеклих девет година.

„Током девет година с гувернером Јоргованком Табаковић на челу, НБС је у потпуности испунила своје законске циљеве – постигнута је и очувана ценовна стабилност и ојачана финансијска стабилност, чиме је омогућено да наши грађани и привреда лакше послују и планирају, као и да се економија на здравим темељима даље развија“, оцењује се у саопштењу централне банке.

Из НБС истичу да су затечену високу инфлацију у року од годину дана спустили на низак ниво и да је већ осам година одржавају на просечном нивоу од око 2,0 посто.

Током девет година, динар је ојачао за 0,9 посто према евру, а у исто време НБС је на девизном тржишту нето је купила 3,2 милијарде евра, од чега у текућој 2021. години 745 милиона евра.

Бруто девизне резерве су, према последњим расположивим подацима од 4. августа, достигле рекордан ниво од 14,7 милијарди евра, чиме су од августа 2012. повећане за 4,6 милијарди евра, док су нето девизне резерве у истом периоду више него удвостручене.

Девизне резерве у злату од 36,7 тона чине 12,4 одсто укупних девизних резерви на крају јула, док су крајем 2012. чиниле свега 5,7 процената укупних девизних резерви земље. Од краја 2012. године до данас увећане су за преко 21 тону, чиме су више него удвостручене, док је њихова вредност утростручена – са 0,6 на 1,813 милијарди евра.

Динарска штедња је премашила 100 милијарди динара и, с рекордних 100,5 милијарди динара на крају јула 2021. године, већа је за око шест пута него 2012. године.

Са затечених око 20 одсто учешћа проблематичних кредита у укупним кредитима банкарског сектора, њихов удео је до јуна 2021. године, упркос пандемији, сведен на 3,6 процената.

Каматне стопе на нове динарске кредите привреди ниже су за око 14 процентних поена, а становништву за преко 12 процентних поена него на почетку ублажавања монетарне политике из маја 2013. године, а након стављања инфлације под контролу.

Услови финансирања државе на домаћем и међународном тржишту знатно су повољнији, указују из НБС, наводецји као пример да каматна стопа на десетогодишње државне динарске хартије од вредности износи 2,5 посто наспрам 13 процената, колико је износила у октобру 2014, када су први пут емитоване.

Трошкови камата и курсних разлика српске привреде у односу на 2014. годину, закључно с 2020. годином, нижи су за 278 милијарди динара, односно за 72 посто.

У односу на 2012. годину број Дина картица је удвостручен.

Просечан број трансакција грађана и привреде који се на недељном нивоу обради у свих шест система Народне банке Србије износи преко 6,5 милиона.

Пре девет година, премија ризика Србије била је за 250 базних поена изнад индекса ЕМБИ Глобал за дуг у доларима, а данас не само да је смањена за око 420 базних поена већ је за око 180 базних поена испод нивоа индекса ЕМБИ Глобал за дуг у доларима.

Прилив страних директних инвестиција од почетка 2013. године износи 22 милијарде евра, уз њихово растуће учешће у бруто домаћем производу током година.

Извоз робе из Србије је удвостручен са 8,4 милијарде евра у 2012. години на 16 милијарди евра 2020. године, која је била под утицајем пандемије, а у овој години у НБС очекују да ће он достићи око 20 милијарди евра, што је раст за око 140 одсто.

„Ако томе додамо и услуге, извоз је повећан са 11,5 милијарди евра на око 27 милијарди евра, колико очекујемо за ову годину (раст од 135%). У исто време покривеност увоза извозом повећана је за око 20 процентних поена“, наводи се у резимеу НБС о деветогодишњим резултатима рада под руководством гувернера Јоргованке Табаковић.

Оставите Коментар