СРБИЈА је једина држава у региону која је забележила раст живорођених у односу на земље у окружењу. Тако је наша земља преокренула тренд који траје дуже од 40 година. Можда још боља вест је да пораст живорођених узрокован порастом по реду рођења првог детета.
Наиме, према коначним подацима за 2022. годину број живорођених је већи за 520, у односу на 2021. годину. Забележен је и раст броја прворођене деце у 2022. години у односу на 2021. годину за 660.

Податак о расту броја прворођених је значајан јер се већ деценијама, још од 80 тих година прошлог века, бележи тренд пада прворођене деце, што је директна последица мање генерације жена које учествују у рађању првог детета.

Раст броја прворођених може се објаснити увођењем финансијских мера популационе политике.

Такође, раст броја прворођених упућује и на закључак да све мање младих људи одлази из земље трајно.

Оставите Коментар