С обзиром на нови Закон о правима бораца, а на основу члана 32 Закона о правима и условима за остваривање права бораца, који предвиђа да Град може својим прописима да утврди друга права (као на пример: попуст на комуналне услуге, бесплатну или повлашћену вожњу у јавном локалном превозу, бесплатно паркирање, право деце на бесплатне уџбенике и др.) или да  утврди већи обим права од обима права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање, ако у свом буџету обезбеди средства за те намене, Српска Десница ГО Пирот предлаже надлежним градским институцијама да образују комисију у којој би учешће узели сви представници политичких организација у локалном парламенту, као и представници градске управе и борачкх организација, са задатком да изради предлог за остваривање горе поменутих погодности за све борце који испуњавају услове новог закона и проследи градској скупштини на усвајање. На  овај начин бисмо, као друштвено одговоран град, донекле покушали да се одужимо борцима који су се храбро и истински борили за мајку Србију.

Оставите Коментар