Преносимо саопштење Културно-уметничко друштво железничара и бродара „Бранко Цветковић“ :

“Културно-уметничко друштво железничара и бродара „Бранко Цветковић“ основано је 1945. године у Београду. Од свог настанка па све до данас, њени чланови су користили просторије зграде у улици Милоша Поцерца 10 – дакле, 73 година. Душтво има више од 400 чланова.

Данас смо се суочили са тим да нас из истих избацују, јер Републички геодетски завод није донео решење у законском року на жалбу Самосталног Савеза Синдиката и на тај начин омео укњижење Републике Србије у катастар као власника непокретности, а самим тим обесправио КУД „Бранко Цветковић“. Правно нелегално, Самостални Савез Синдиката, оглушујући се на пресуде Суда, по којима Република Србија постаје власник ове зграде, даје налог судском извршитељу Бојану Исоском да исели све што је у власништву КУД-а и тако лиши наше чланове коришћења простора који му већ 7 деценија припада. С обзиром на то да исељење може да изврши само власник непокретности, Самостални Савез Синдиката и судски извршитељ су извршили кривично дело.

Јутрос у 9 часова је судски извршитељ уз помоћ полиције, без претходне најаве, обавештења, заказивања исељења и писменог налога, развалио браве нашег културно-уметничког друштва и забранио улазак било коме, физички истерао председника друштва Јована Шијачког напоље. Даље, оглушио се на све судске пресуде које смо му презентовали. Обратили смо се Заштитнику грађана града Београда Катарини Жежељ, која нас је упутила на Државно јавно правобранилаштво, које је правни заступник Републике Србије. Јавно правобранилаштво је издало предлог укидања и обуставе исељења КУД-а „Бранко Цветковић“, које је предато и заведено Привередном суду у Београду. Покушали смо да уручимо овај предлог о обустави исељења извршитељу који је у згради, али није хтео да га прими. Наш адвокат Александар Андрић је званично својеручно однео тај приговор у канцеларију Јавног извршитеља, где је заведено да су примили приговор, али се они и даље оглушују о тај приговор. “

ИЗВОР