Радници преко агенција имаће иста права као и стално запослени у фирми у којој раде, а њихов рад код послодавца – корисника биће скупљи за износ провизије агенције.

Радници који су преко агенција за запошљавање изнајмљени некој фирми коначно могу да одахну јер је од 1. марта почела примена Закона о агенцијском запошљавању, по ком имају иста права као и запослени у фирми којој су изнајмљени.

То значи да ће убудуће изнајмљени запослени који раде на привременим и повременим пословима имати право на годишњи одмор, боловање, регрес за годишњи одмор…, што пре ступања на снагу овог закона нису имали. Овим законом ограничава се рад на одређено време преко агенција за привремено запошљавање и спречавају ситуације да једна особа годинама ради код истог послодавца преко различитих агенција.

Министар за рад, запошљавање и социјалну политику Зоран Ђорђевић каже да се законом онемогућава досадашња пракса агенцијског ангажовања ван радног односа.

 • Сви који раде преко агенције биће изједначени у потпуности са запосленима које послодавац – корисник непосредно запошљава у погледу основних услова рада, па према томе и у погледу зараде, накнаде зараде и накнаде трошкова. То значи да уступљени запослени има право на једнаку зараду као и упоредни запослени који је у радном односу код послодавца – корисника који обавља исте послове. Напомињем да ће рад агенцијског запосленог код послодавца – корисника бити скупљи за износ провизије коју агенција наплаћује од послодавца – корисника за пружање услуга уступања запослених – каже Ђорђевић.

Он објашњава да закон предвиђа да послодавац преко агенције не може изнајмити више од 10 одсто запослених на одређено време у односу на укупан број запослених:

 • Послодавац – корисник који има мање од 50 запослених може да ангажује једног уступљеног запосленог више у односу на ограничење од 10 одсто. Изузетно, запослени који са агенцијом имају закључен уговор о раду на неодређено време не улазе у ограничење од 10 одсто код послодавца корисника.

С обзиром на то да уживају сву заштиту и имају право на накнаду зараде у периоду између два уступања послодавцу-кориснику, они имају и право на отпремнину у случају вишка запослених, кад агенција не може да им обезбеди посао код другог послодавца – корисника – каже Ђорђевић.

Синдикати на опрезу: ПРАТИЋЕМО ПРИМЕНУ

Председник Уједињених гранских синдиката „Независност“ Зоран Стојиљковић каже да синдикати нису прихватили овај закон и да ће зато неколико месеци пратити његову примену и, уколико уоче проблеме, тражити његову измену: – Боље је да постоји какав – такав закон него нерегулисано запошљавање на одређено време, али постоји бојазан да ће се такав начин запошљавања ширити и тамо где није неопходно.

ПРАВА ИЗНАЈМЉЕНИХ РАДНИКА ПО ЗАКОНУ

 • годишњи одмор
 • накнада за топли оброк
 • надокнада за превоз
 • регрес за годишњи одмор
 • једнака зарада као и стално запослени на истом радном месту
 • право на боловање
 • исти услове рада
 • иста дужина радног времена
 • отпремнина у случају да постану технолошки вишак (ако су стално запослени у агенцији)

Оставите Коментар