Година за нама је била година у којој су донети многи закони и измењени постојећи. Уведена су нова финансијска правила, таксе и прописи који ће битно утицати на наше животе, и посебно, на новчанике.

Сви они ступају управо данас на снагу.

  1. Минималац

Од данас минимална цена рада по сату биће увећана на 172,54 динара (нето) што је повећање од 11,1 одсто у односу на досадашњи износ. Након повећања, минимална месечна зарада износиће просечно током 2020. године 30.022 динара. Влада Србије усвојила је 13. септембра 2019. године Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године. Процењује се да минималну зараду сада у Србији прима око 350.000 запослених.

2. Швајцарска формула за обрачун пензија

Од овог 1. јануара сваки пензионер у Србији добијаће увећану пензију за 5,4 одсто а реч је о повећању на пензионом чеку од око 540 до 7.130 динара.

Наиме, почиње да важи индексација пензија по такозваној „швајцарској формули“. То практично значи да ће примања 1,7 милиона пензионера у Србији расти по моделу који подразумева ускладивање са 50 одсто инфлације и 50 одсто раста просечне зараде.

3. Закон о јавним набавкама

Усвојен у децембру, а данас ступа на снагу. Законом о јавним набавкама којим су утврђене нове вредности до којих се закон не примењује и вредности за примену закона, у складу са праксом држава чланица Европске уније у окружењу.

Уводи се нови портал јавних набавки који ће омогућити спровођење поступка јавних набавки електронским путем, комуникацију и размену података у поступку јавне набавке, укључујући и подношење понуда.

4. Закон о порезу на имовину, оптерећење зарада

Посланици су изгласали Закон о изменама и допунама закона о порезу на имовину, којим се од данас укида обавеза подношења пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права. Усвојен је и Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, као и Закон о изменама и допунама Закона о пореском оступку и пореској администрацији.

Такође, усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, као и Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину и Измене и допуне Закона о републичким административним таксама, којим се, између осталог, предвиђа смањење трошкова привреде по основу електронског пословања.

Изгласан је и Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Све то ступа данас на снагу.

5. Извршитељи утерују дугове

Од данас дужници за „Инфостан“ више неће имати судске спорове, већ ће имати проблеме са јавним извршитељима. Према последњим подацима, око 150.000 грађана има неизмирене дугове, а сви извршни поступци који се сада спроводе пред судовима биће од 2020. настављени пред јавним извршитељима

6. Давања за породиље

Већ првог дана нове године, почиње да се примењује ново право, а реч је о новчаном износу од 10.000 динара чиме је обезбеђено да свака породиља са територије Београда, за другорођено дете, добија укупно 20.000 динара.

Осим тога, породиље у Београду имају право на једнократно новчано давање које остварује свака породиља у износу од 10.000 динара, исто толико за прворођено дете ,а 25.000 динара незапосленој породиљи, за треће дете износ је 30.000 динара, а за близанце 50.000 динара.

7. Забрана пластичних кеса

Од данас у трговинама више неће моћи да се користе пластичне кесе, посебно не оне танке у које смо стављали воће и поврће. Уместо њих, трговци најављују папирну амбалажу. Трговци ће на касама, уз наплату понудити и платнене и биоразградиве кесе. У бројним трговинама, међутим, још не знају како ће изгледати примена ове мере а ни потрошачи још немају увид у то шта их чека у првој постпразничној куповини.

8. Нове таксе за јавни сервис

Такса за јавни сервис, Радио-телевизију Србије (РТС) и Радио телевизију Војводине (РТВ), од данас износи 255 динара, уместо досадашњих 220 динара

Законом о јавним медијским сервисима од 1. јануара 2016. уведена је обавеза плаћања таксе за свако физичко и правно лице које је корисник мерила електричне енергије по стамбеној јединици и пословном простору.

Тада су предвиђени и услови за ослобађање од плаћања таксе.

Захтев за ослобађање од плаћања таксе за јавни медијски сервис подноси се РТС-у, а они чији струјомери су на територији Војводине, захтев подносе РТВ-у.

Оставите Коментар