Управа полиције (УП) донела је решење о забрани уласка Владу Георгиеву у Црну Гору, али то решење није временски ограничено, и рок важења забране није 10 година, као што је наведено у саопштењу адвокатске канцеларије која га заступа, наведено је у саопштењу полиције.

„На решењу се не наводи тачан датум престанка важења истог, већ се само наводи да се забрањује улазак у Црну Гору лицу В. Г., који је носилац личне карте са роком важења до 14. маја 2030. године, те је овај датум тумачен од стране правних заступника као рок важења забране уласка у Црну Гору, што није тачно”, поручује црногорска полиција.

Полиција подсећа да је приликом редовних граничних провера на граничном прелазу Ситница, 27. августа око 13.30 часова контролисан певач Владо Георгиев, и тада установила да за њега „важи мера забране уласка у Црну Гору”.

„Увидом у електронске евиденције које води Управа полиције Црне Горе, утврђено је да постоје разлози националне, односно унутрашње безбедности или јавног здравља, чиме су били испуњени услови да се овом лицу, на граничном прелазу Ситница, не дозволи улаз у Црну Гору”, пише у саопштењу УП, наводе из полиције.

Наводе да су, сходно Закону о странцима, „службеници граничне полиције Херцег Нови поступили по овој мери и лицу уручили Решење о забрани уласка у Црну Гору”.

„На ово решење поднета је жалба Адвокатске канцеларије Томановић, пуномоћника В. Г. Министарство унутрашњих послова, поступајући по овој жалби, је поништило решење Управе полиције и Сектору граничне полиције предмет вратила на поновни поступак и одлучивање. Сектор граничне полиције је 21. октобра дописом упознао Сектор криминалистичке полиције о другостепеном решењу Министарства унутрашњих послова које је донето по жалби В. Г., указано је на недостатак првостепеног решења у којем се не наводе разлози забрањивања уласка овог лица у Црну Гору, те се за поновни поступак и одлучивање обавезује Сектор граничне полиције”, пише у полицијском саопштењу.

Полиција додаје да је затражила од „Сектора криминалистичке полиције повратне информације о разлозима евентуалне претње по унутрашњу безбедност од стране наведеног лица како би био покренут поновни поступак са потпунијим подацима”.

„Сектор граничне полиције је покренуо поновни поступак и сходно Закону о странцима 2. новембра донео решење којим В. Г. забрањује улазак у Црну Гору, а којим није одређено тачно на који временски период. Конкретно образложење разлога који представљају ризик по унутрашњу безбедност Црне Горе, су подаци означени степеном тајности и не могу бити презентовани странци у решењу о забрани уласка у Црну Гору”, саопштава УП.

Додаје да је „Сектор граничне полиције 5. новембра Министарству вањских послова, Генералном директорату за конзуларне послове и дијаспору, доставио другостепено решење Министарства унутрашњих послова, које је донето по жалби, као и ново решење о забрани уласка коју је донела Управе полиције Црне Горе, са молбом да изврши уручење наведених решења преко амбасаде Црне Горе у Београду”.

Новица Ђурић

Оставите Коментар