Након раскида уговора са корисником, овај оператер нема право да наплаћује никакве надокнаде, јер му не пружа више никакве услуге и нема никаквих трошкова, закључило је Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Фото: Beta
Фото: Beta

Сви незадовољни корисници Теленора и ВИП-а убудуће ће моћи да раскину уговоре пре рока, а без бојазни да ће платити пенале.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело је одлуку према којој се овим оператерима забрањује да наплаћују казну у виду преосталих претплата уколико претплатник жели да раскине уговор пре истека уговорне обавезе.

Забрана и за СББ

Пре годину дана Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело је исту одлуку у случају кабловског оператера СББ. Надлежни органи су утврдили да је овај оператер прекршио Закон о заштити потрошача и учинио повреду колективног интереса потрошача.

Жалбе на оператере стално пристижу у нашу редакцију, а Заштитник се у неколико наврата бавио проблемима корисника њихових услуга. Сада је тачку на незаконито пословање ставило и Министарство.

Наиме, како пише у решењима Министарства, надлежни органи су утврдили да су ови оператери прекршили Закон о заштити потрошача и учинили повреду колективног интереса потрошача.

Министарство незаконитим сматра то што су ови оператери у случају раскида уговора пре истека уговореног рока обавезивали корисника да плати казну. Пенали које је корисник морао да плаћа износили су: месечна претплата помножена са бројем преосталих месеци до истека уговора. У решењима, донетим 14. маја, односно 12. јуна ове године, Министарство је донело идентичну одлуку за оба мобилна оператера.

– Утврђује се да је учињена повреда колективног интереса потрошача тако што у Општим условима уговора о претплатничком и корисничком односу уговара неправичну одредбу у корист трговца. То је учињено јер прописују да у случају да претплатник раскине или својим понашањем доведе до раскида претплатничког односа пре истека минималног предвиђеног периода његовог трајања, претплатник се обавезује да плати уговорну казну због неизвршења уговорне обавезе. Та казна је у износу свих преосталих месечних претплата, почев од дана раскида претплатничког односа до дана истека минималног предвиђеног периода његовог трајања. Дакле, обавезује потрошача који је повредио уговорну обавезу да трговцу плати накнаду у износу који значајно премашује износ претрпљене штете. Налаже се правном лицу да обустави уговарање те одредбе која представља неправичну уговорну одредбу из Закона о заштити потрошача – пише у решењу Министарства.

Обавезе и права потрошача

* уколико је потрошач потписао уговор без временског ограничења, дужан је оператеру да исплати само трошкове претплате за текући месец

* уколико је реч о уговорној обавези на одређен период (нпр. 24 месеца), због превременог раскида потрошач је дужан да плати оператеру само разлику у цени за месеце у којима је користио услугу. Наиме, уколико је због уговора на, на пример, 2 године добио попуст од 300 динара на месечну претплату, он оператеру мора да надокнади само тај попуст пута број месеци колико га је користио

Оба оператера добила су рок од 30 дана да поступе по донетом решењу, а на које немају право жалбе.

Теленор и ВИП нису усамљен случај. Исти принцип пословања има већина оператера, било интернет, мобилних или кабловских. Сви они траже да им се исплате све месечне рате до истека уговорне обавезе, било да су уговор раскинули они или сам корисник. Уколико им се тај новац не исплати, дугове продају специјализованим агенцијама које прогањају кориснике, а случај неретко заврши и на суду, па се тако дуг увећа за енормне судске трошкове.

Пенали које је корисник морао да плаћа износили су: месечна претплата помножена са бројем преосталих месеци до истека уговора

Извор: informer.rs