На данашњем суђењу извршена је доказна радња испитивања судских вештака и стручњака за видео записе и дигиталну технику.

Оба вештака су остала код својих налаза и мишљења, па је тако вештак видео записа и дигиталне технологије на фотографијама које је израдио на основу видео снимка скинутог са камере која је забележила овај кривични догађај, прецизно објавио неке делове. Посебно је образложио како настаје рефлектујућа светлост и одсијај, па је оставио могућност да је Милош Грандић показао полицијску легитимацију са значком. Такво мишљење вештака потврђује одбрану Грандића да се одмах приликом успостављања контакта – вербалне расправе а у вези права првенства пролаза, легитимисао Дејану Макањићу као полицајац. На фотографијама се виде и положаји учесника овог догађаја као и предмети које су имали у рукама, телескопска палица и пиштољ.

Ово вештачење представља објективан доказ на основу којег Суд може да утврди одређене чињенице, проверавајући одбрану Милоша Грандића и исказ Дејана Макањића као и исказе испитаних сведока.

Са друге стране неуропсихијатар је остала при свом налазу и мишљењу да је Грандић био у афективном стању високог интезитета израженом у страху за свој живот. Ово је из разлога више, јер је Милош Грандић изгубио оца 1986. године и брата 2009. године, који су као полицајци животе изгубили на службеној дужности. Истовремено судски вештак се изјаснила да је укупно Макањићево понашање у конкретној ситуацији агресивно.

Предстоји допунско вештачење од стране судског вештака специјалисте судске медицине и балистичара – расолога, а на околности утврђивања чињенице да ли је одсијај о коме се изјашњавао вештак за видео записе и дигиталну технологију представљао опаљење метка, односно како је могао да настане.

Такође, одређено је и саобраћајно вештачење са циљом да се утврди саобраћајна сигнализација са даном 19.01.2014. године када се десио критични догађај. Прецизније, овим вештачењем треба да се утврди које од ово двоје учесника у саобраћају – Милош Грандић и Дејан Макањић имао право првенства пролаза. До овог кривичног догађаја који је правно оквалификован као убиство у покушају, који се ставља на терет полицајцу Милошу Грандићу дошло је на тај начин што, по Милошевој одбрани, Дејан Макањић управљајући својим аутомобилом „пресекао“ аутомобил којим је управљао Грандић што је имало за последицу његово угрожавање у саобраћају. Сасвим је супротна тврдња Макањића па би се наведеним вештачењем отклонила та противречност исказа.

Доказне радње на данашњем суђењу расветлиле су предметни кривични догађај, а изведеним радњама које Суд планира у форми два наведена вештачења у потпуности ће се утврдити чињенично стање па ће Суд на основу законитих доказа моћи да донесе закониту одлуку.

– „Одбрана од почетка тврди да је Милош Грандић поступио у нужној одбрани и сматра да до подизања оптужнице није требало да дође. О томе су у току овог поступка који траје више од четири године пружени докази у овој кривичној ствари. Више јавно Тужилаштво има једностран приступ тако што конструкцију оптужнице заснива на исказу оштећеног и његове девојке. Право је сваког човека да се брани када буде нападнут, и сваки човек када је нападнут као што је то био и Милош Грандић, дужан је да одбије нападе на себе користећи чак и ватрено оружје. Ни један природни ни друштвени закон не санкционишу нужну одбрану или самоодбрану када реч је колоквијалног карактера. Овај институт је установљен код првих извора права. Осим напада, који се неспорно десио у конкретној ситуацији Милош Грандић је био изложен и понижавању од стране оштећеног, он то није дужан да трпи. Милош није хтео ицидент који се десио са овим судским епилогом већ је имао намеру да од себе одбије напад у чему је и успео, на срећу свих без великих последица. Самом чињеницом што поступак траје више од четири године Милошу Грандићу је нанета штета јер је повређено право његове личности. Код њега постоји страх од неизвесности, душевни бол и патња, нарушен му је сан, а све то отежано утиче на његово функционисање у животу. Милош и даље не може да схвати да Тужилаштво није могло да прихвати његову одбрану поткрепљену чињеницама да је у критичној ситуацији поступио у нужној одбрани. Једино му је преостала вера у Суд и нада се позитивном исходу…“ – рекао је Грандићев бранилац, адвокат Драган Пашић из Београда.

НАЦИОНАЛИСТ